KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú

 •   13/08/2018 07:52:23 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Tân huyện Phú Riềng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Tân huyện Phú Riềng

 •   02/08/2018 08:06:50 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1505/SYT-NVY v/v Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Tân huyện Phú Riềng.
Thời gian: ngày 11/8/2018 (thứ bảy)
Địa điểm: xã Phước Tân huyện Phú Riềng.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại phường Phước Bình thị xã Phước Long

Khám chữa bệnh nhân đạo tại phường Phước Bình thị xã Phước Long

 •   24/07/2018 09:57:07 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1436/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại phường Phước Bình thị xã Phước Long.
Thời gian: ngày 20/7/2018
Địa điểm: phường Phước Bình thị xã Phước Long.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập

 •   17/07/2018 09:39:42 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1419/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
Thời gian: ngày 22/7/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

 •   17/07/2018 09:37:42 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1398/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
Thời gian: 07 giờ, ngày 22/7/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Chùa Thanh Sơn, thông Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

 •   16/07/2018 09:20:39 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1405/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập
Thời gian: ngày 05/8/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

 •   16/07/2018 09:16:34 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1398/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng
Thời gian: 07 giờ, ngày 22/7/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Chùa Thanh Sơn, thôn Sơn Lâp, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

 •   22/06/2018 09:38:25 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/6/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1260/SYT-NVY về việc Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập

 •   30/05/2018 07:32:59 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1057/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập.
Thời gian: ngày 01/6/2018 (thứ sáu)
địa điểm: xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập, Bình Phước
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

 •   28/05/2018 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1026/SYT-NVY về Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
Thời gian: 9 giờ, ngày 26/5/2018
Địa điểm: Văn phòng ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

 •   22/05/2018 09:34:28 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/5/2018, Sở Y tế có ban hành Công văn số 978/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
Thời gian: 08 giờ, ngày 19/5/2018 (Thừ bảy)
Địa điểm: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù đăng

 •   16/05/2018 07:54:48 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 933/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Thời gian: 20/5/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Chùa Liên Trì, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

 •   14/05/2018 02:51:22 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 949/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập
Thời gian: 01 ngày, 20/5/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: TTYT huyện Bù Gia Mập.
CCHN

Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

 •   04/05/2018 09:33:54 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/5/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 859/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập
KCB NHAN DAO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

 •   24/04/2018 09:11:55 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/4/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 811/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
CCHN

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

 •   17/04/2018 09:54:09 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 715/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Thời gian: 01 ngày, 22/4/2018
Địa điểm: xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đoàn kết huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đoàn kết huyện Bù Đăng

 •   09/04/2018 08:32:08 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 671/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đoàn kết huyện Bù Đăng
Thời gian: 01 ngày, ngày 29/4/2018
Địa điểm: Xã Đoàn Kết huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

 •   29/03/2018 03:24:20 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2018 Sở Y tế có ban hành Công văn số 594/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú.
Thời gian: 2 ngày, từ 13 - 14/4/2018.
Địa điểm: Trạm Y tế xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
CCHN

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 •   21/02/2018 08:12:12 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2017 Sở Y tế ban hành Công văn số 317/SYT-NVY về việc Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.Thời gian: 08h, ngày 25/02/2018Địa điểm: Trường Tiểu học Lộc Tấn B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây