Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BTP 31/07/2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
52 NGHỊ ĐỊNH 95/2018/NĐ-CP 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH, ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
53 THÔNG TƯ 54/2018/TT-BTC 31/07/2018 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
54 THÔNG TƯ 37/2018/TT-BGTVT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
55 QUYẾT ĐỊNH 313/QĐ-VKSTC 31/07/2018 VỀ QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
56 QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTG 31/07/2018 VỀ HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
57 THÔNG TƯ 15/2018/TT-BCT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LUỒNG TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
58 NGHỊ ĐỊNH 100/2018/NĐ-CP 31/07/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
59 NGHỊ ĐỊNH 94/2018/NĐ-CP 31/07/2018 Quy định về chỉ tiêu an toàn nợ công
60 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BTTTT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
61 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BLĐTBXH 31/07/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 3 VÀ KHOẢN 8 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 88/2018/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
62 THÔNG TƯ 18/2018/TT-BCT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
63 QUYẾT ĐỊNH 889/QĐ-BHXH 31/07/2018 VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
64 NGHỊ ĐỊNH 91/2018/NĐ-CP 17/07/2018 VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ
65 NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP 17/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
66 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BCT 17/07/2018 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
67 NGHỊ ĐỊNH 96/2018/NĐ-CP 17/07/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI VÀ HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
68 THÔNG TƯ 88/2018/TT-BQP 17/07/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HOẶC PHỤ CẤP QUÂN HÀM TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
69 Luật quốc phòng 2018 17/07/2018 Một số nội dung mới nổi bật của Luật quốc phòng 2018
70 LUẬT CẠNH TRANH 2018 17/07/2018 Căn cứ xác định sức mạnh thị trường đáng kể của Doanh nghiệp
71 QUYẾT ĐỊNH 792/QĐ-TTG 17/07/2018 VỀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, THỜI HẠN TRÌNH DỰ ÁN LUẬT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018, DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
72 NGHỊ QUYẾT 64/2018/QH14 17/07/2018 VỀ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
73 NGHỊ ĐỊNH 97/2018/NĐ-CP 17/07/2018 VỀ CHO VAY LẠI VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
74 QUYẾT ĐỊNH 1442/QĐ-BTP 12/07/2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
75 NGHỊ ĐỊNH 90/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CẢNH VỆ
76 NGHỊ ĐỊNH 89/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VỀ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
77 NGHỊ ĐỊNH 42/2018/NĐ-CP 03/07/2018 VỀ BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
78 QUYẾT ĐỊNH 26/2018/QĐ-TTG 03/07/2018 VỀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
79 NGHỊ ĐỊNH 78/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
80 NGHỊ ĐỊNH 56/2018/NĐ-CP 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
81 NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
82 THÔNG TƯ 27/2017/TT-NHNN 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
83 THÔNG TƯ 04/2018/TT-NHNN 03/07/2018 VỀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 08/2017/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT NGÂN HÀNG DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
84 THÔNG TƯ 46/2018/TT-BTC 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ IN, SAO, CHỤP VÀ GỬI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 12 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
85 NGHỊ ĐỊNH 92/2018/NĐ-CP 03/07/2018 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ
86 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BNNPTNT 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY LỢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
87 NGHỊ QUYẾT 85/NQ-CP 03/07/2018 XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
88 THÔNG TƯ 52/2018/TT-BTC 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; THÔNG TƯ 108/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 08/2016/TT-BTC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
89 NGHỊ ĐỊNH 71/2018/NĐ-CP 27/06/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
90 NGHỊ ĐỊNH 71/2018/NĐ-CP 27/06/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
91 10/2017/QH14 27/06/2018 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017
92 104/2016 27/06/2018 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016
93 NGHỊ QUYẾT 57/2018/QH14 27/06/2018 VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
94 NGHỊ ĐỊNH 87/2018/NĐ-CP 27/06/2018 Điều kiện mới đối với thương nhân kinh doanh khí
95 THÔNG TƯ 06/2018/TT-BTP 27/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP" DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
96 NGHỊ ĐỊNH 88/2018/NĐ-CP 27/06/2018 ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
97 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BKHCN 27/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
98 QUYẾT ĐỊNH 712/QĐ-TTG 25/06/2018 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA "KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI" Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
99 THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT 25/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
100 THÔNG TƯ 06/2018/TT-BNV 25/06/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây