Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BGDĐT 18/05/2018 VỀ QUY CHẾ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
2 THÔNG TƯ 09/2018/TT-BYT 18/05/2018 VỀ DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
3 QUYẾT ĐỊNH 170/QĐ-VKSTC 18/05/2018 VỀ QUY CHẾ TẠM THỜI CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI, THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA VÀ GIÁM ĐỊNH DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
4 THÔNG TƯ 29/2018/TT-BTC 18/05/2018 HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
5 THÔNG TƯ 33/2018/TT-BTC 18/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ, GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA; PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
6 QUYẾT ĐỊNH 18/2018/QĐ-TTG 18/05/2018 HƯỚNG DẪN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 100/2015/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
7 NGHỊ ĐỊNH 63/2018/NĐ-CP 18/05/2018 Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP
8 QUYẾT ĐỊNH 490/QĐ-TTG 18/05/2018 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018-2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
9 QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-TTG 18/05/2018 VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
10 NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP 18/05/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 VÀ ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH
11 NGHỊ ĐỊNH 62/2018/NĐ-CP 18/05/2018 VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
12 969/SYT-NVD 16/05/2018 Đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh
13 968/SYT-NVD 16/05/2018 Đảm bảo đủ vật tư y tế phục vụ công tác khám chưa bệnh
14 276/QĐ-SYT 16/05/2018 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc
15 275/QĐ-SYT 16/05/2018 Sửa đổi, bổ sung quyết định 240/QĐ-SYT ngày 19/4/2018
16 274/QĐ-SYT 16/05/2018 Bổ sung quyết định số 150/QĐ-syt ngày 14/3/2018 của Sở Y tế tỉnh BP
17 273/QĐ-SYT 16/05/2018 thành lập hội đồng thẩm định Danh mục kỹ thuật bổ sung đối với Bệnh xá Công an tỉnh Bình Phước
18 965/SYT-NVD 16/05/2018 điều chỉnh thông tin thuốc trúng thầu
19 961/SYT-NVD 16/05/2018 điều chỉnh thông tin thuốc trúng thầu
20 603/SLĐTBXH-DN 16/05/2018 Về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XI, năm 2017-2018
21 624/SLĐTBXH-DN 16/05/2018 Về việc Đăng ký và tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
22 931/KH-SYT 14/05/2018 Kế hoạch phục vụ y tế giải Vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XII và giải vô địch kéo co toàn quốc năm 2018
23 923/SYT-NVD 11/05/2018 phúc đáp kiến nghị của TTKNDPMP về việc xin mua vật tư phục vụ công tác kiểm nghiệm
24 924/SYT-NVD 11/05/2018 phúc đáp kiến nghị của TTKNDPMP phục vụ công tác kiểm nghiệm
25 925/SYT-NVD 11/05/2018 chấp thuận hủy thuận
26 928/SYT-NVY 11/05/2018 xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS và điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone
27 QD1367/UBND 11/05/2018 Quyết định số 1367 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2017
28 466/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2018 Quyết định về việc tạm ngưng trợ cấp hàng tháng
29 467/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2018 Quyết định về việc tạm ngưng trợ cấp hàng tháng
30 614/TB-SLĐTBXH 10/05/2018 Thông báo về việc tiếp nhận kinh phí xây dựng và thời gian bàn giao nhà ở từ nguồn hỗ trợ của ông Nguyễn Thành Phương
31 617/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 10/05/2018 Về việc tham mưu cộng nối thời gian công tác đối với ông Nguyễn Vương Luyến.
32 618/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 10/05/2018 Về việc tham mưu công nối thời gian công tác đối với ông Nguyễn Xuân Thủy
33 619/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 10/05/2018 Về việc tham mưu giải quyết BHXH ông Võ Tấn Ngữ
34 919/SYT-NVD 10/05/2018 Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc
35 892/SYT-NVY 09/05/2018 Nộp hồ sơ pháp lý của PKĐK Lưu Mậu
36 889/SYT-NVY 09/05/2018 Đảm bảo cung ứng vắc xin dại
37 887/SYT-NVY 09/05/2018 Phục vụ Hội nghị tập huấn
38 886/SYT-NVY 09/05/2018 Hoàn thiện hồ sơ bố sung DMKT trong khám chữa bệnh
39 885/SYT-NVD 09/05/2018 Thay đổi SĐK thuôc trúng thầu
40 884/SYT-NVY 09/05/2018 Hoàn thiện hồ sơ bổ sung DMKT trong khám chữa bệnh
41 881/SYT-NVY 09/05/2018 Phục vụ lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt điều bình phước
42 871/SYT-NVY 09/05/2018 Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho trẻ em uống bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2018
43 870/SYT-NVY 09/05/2018 Thực hiện thông báo số 397/TB-DP
44 868/SYT-NVY 09/05/2018 Thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu nghị định 111/NĐ-CP ngày 05/10/2017
45 910/SYT-NVY 09/05/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội
46 100/KH-SLĐTBXH 08/05/2018 Kế hoạch triển khai các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
47 501/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 08/05/2018 Về việc phát động cuộc thi Sáng tạo thanh tiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2017-2018
48 524/SLĐTBXH-NCC 08/05/2018 Về việc triển khai thực hiện đề án cổng thông tin điện tử về liệt sỹ mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ
49 539/SLĐTBXH-BTXH 08/05/2018 Về việc báo cáo công tác rà soát thông tin về hộ nghèo hộ cận ghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng
50 541/SLĐTBXH-DN 08/05/2018 Về việc tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2018
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay6,072
  • Tháng hiện tại282,548
  • Tổng lượt truy cập24,221,189
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây