Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
401 1011/SYT-NVY 24/05/2018 Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu
402 1012/SYT-NVY 24/05/2018 Triển khai thông tư số 08/2018/TT-BYT
403 1013/SYT-NVY 24/05/2018 Thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử KBCB
404 1017/BC-SYT 24/05/2018 Báo cáo công tác quản lý nhà nước , công tác quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng khám đa khoa 2016-2017
405 NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW 24/05/2018 VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
406 THÔNG TƯ 07/2018/TT-BTTTT 24/05/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG XUẤT BẢN PHẨM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
407 NGHỊ QUYẾT 19-2018/NQ-CP 24/05/2018 VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
408 NGHỊ ĐỊNH 66/2018/NĐ-CP 24/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
409 NGHỊ ĐỊNH 68/2018/NĐ-CP 24/05/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
410 652/SLĐTBXH-VLATLĐ 23/05/2018 Thông báo đăng ký tham gia các lớp huấn luyện ATVSLĐ năm 2018
411 666/SLĐTBXH-BTXH 23/05/2018 Thông báo cho NKTlịch khám sàng lọc của Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Tp. HCM
412 117/KH-SLĐTBXH 22/05/2018 Kế hoach kiểm tra tình hình tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ 2018
413 995/SYT-NVY 21/05/2018 Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2018
414 993/SYT-NVD 21/05/2018 Phúc đáp đơn đè nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược của quầy thuốc Nguyễn Duy
415 992/SYT-NVD 21/05/2018 Phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh về việc xin mua vật tư y tế chưa trúng thầu trong khi chờ đấu thầu bổ sung
416 977/SYT-NVY 21/05/2018 Triển khai kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh BP 2018
417 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BGDĐT 18/05/2018 VỀ QUY CHẾ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
418 THÔNG TƯ 09/2018/TT-BYT 18/05/2018 VỀ DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
419 QUYẾT ĐỊNH 170/QĐ-VKSTC 18/05/2018 VỀ QUY CHẾ TẠM THỜI CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI, THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA VÀ GIÁM ĐỊNH DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
420 THÔNG TƯ 29/2018/TT-BTC 18/05/2018 HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
421 THÔNG TƯ 33/2018/TT-BTC 18/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ, GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA; PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
422 QUYẾT ĐỊNH 18/2018/QĐ-TTG 18/05/2018 HƯỚNG DẪN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 100/2015/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
423 NGHỊ ĐỊNH 63/2018/NĐ-CP 18/05/2018 Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP
424 QUYẾT ĐỊNH 490/QĐ-TTG 18/05/2018 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018-2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
425 QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-TTG 18/05/2018 VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
426 NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP 18/05/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 VÀ ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH
427 NGHỊ ĐỊNH 62/2018/NĐ-CP 18/05/2018 VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
428 969/SYT-NVD 16/05/2018 Đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh
429 968/SYT-NVD 16/05/2018 Đảm bảo đủ vật tư y tế phục vụ công tác khám chưa bệnh
430 276/QĐ-SYT 16/05/2018 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc
431 275/QĐ-SYT 16/05/2018 Sửa đổi, bổ sung quyết định 240/QĐ-SYT ngày 19/4/2018
432 274/QĐ-SYT 16/05/2018 Bổ sung quyết định số 150/QĐ-syt ngày 14/3/2018 của Sở Y tế tỉnh BP
433 273/QĐ-SYT 16/05/2018 thành lập hội đồng thẩm định Danh mục kỹ thuật bổ sung đối với Bệnh xá Công an tỉnh Bình Phước
434 965/SYT-NVD 16/05/2018 điều chỉnh thông tin thuốc trúng thầu
435 961/SYT-NVD 16/05/2018 điều chỉnh thông tin thuốc trúng thầu
436 603/SLĐTBXH-DN 16/05/2018 Về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XI, năm 2017-2018
437 624/SLĐTBXH-DN 16/05/2018 Về việc Đăng ký và tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
438 931/KH-SYT 14/05/2018 Kế hoạch phục vụ y tế giải Vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XII và giải vô địch kéo co toàn quốc năm 2018
439 923/SYT-NVD 11/05/2018 phúc đáp kiến nghị của TTKNDPMP về việc xin mua vật tư phục vụ công tác kiểm nghiệm
440 924/SYT-NVD 11/05/2018 phúc đáp kiến nghị của TTKNDPMP phục vụ công tác kiểm nghiệm
441 925/SYT-NVD 11/05/2018 chấp thuận hủy thuận
442 928/SYT-NVY 11/05/2018 xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS và điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone
443 466/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2018 Quyết định về việc tạm ngưng trợ cấp hàng tháng
444 467/QĐ-SLĐTBXH 10/05/2018 Quyết định về việc tạm ngưng trợ cấp hàng tháng
445 614/TB-SLĐTBXH 10/05/2018 Thông báo về việc tiếp nhận kinh phí xây dựng và thời gian bàn giao nhà ở từ nguồn hỗ trợ của ông Nguyễn Thành Phương
446 617/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 10/05/2018 Về việc tham mưu cộng nối thời gian công tác đối với ông Nguyễn Vương Luyến.
447 618/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 10/05/2018 Về việc tham mưu công nối thời gian công tác đối với ông Nguyễn Xuân Thủy
448 619/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 10/05/2018 Về việc tham mưu giải quyết BHXH ông Võ Tấn Ngữ
449 919/SYT-NVD 10/05/2018 Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc
450 892/SYT-NVY 09/05/2018 Nộp hồ sơ pháp lý của PKĐK Lưu Mậu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây