Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
251 747/SYT-NVD 17/04/2018 triển khai thực hiện Thông tư 55/2017/TT-BYT
252 748/SYT-NVD 17/04/2018 Thực hiện thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Thông tư số 03/2018/TT-BYT
253 749/SYT-NVD 17/04/2018 triển khai thực hiện quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
254 07/QBT 17/04/2018 Thông báo chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí năm 2018
255 48/TTR-SYT 17/04/2018 mở rộng phạm vi hoạt động của dự án thêm 3 xã tại huyện Hớn Quản và huyện Phú Riềng
256 750/SYT-NVY 17/04/2018 bổ sung hồ sơ công bố đủ điều kiện an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
257 QUYẾT ĐỊNH 10/2018/QĐ-TTG 16/04/2018 VỀ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 53/2013/QĐ-TTG VỀ TẠM NHẬP KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU, TIÊU HỦY, CHUYỂN NHƯỢNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ TẠI VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
258 THÔNG TƯ 02/2018/TT-BTP 16/04/2018 VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
259 NGHỊ ĐỊNH 27/2018/NĐ-CP 16/04/2018 VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 72/2013/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
260 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BVHTTDL 16/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN THỂ DỤC THỂ HÌNH VÀ FITNESS DO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH
261 719/SYT-NVY 16/04/2018 hỗ trợ xe cứu thương
262 721/SYT-NVY 16/04/2018 cải thiện chất lượng dịch vụ y tế công lập
263 725/SYT-NVY 16/04/2018 góp ý dự thảo phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2018
264 723/SYT-NVY 16/04/2018 tiếp đoàn từ thiện Tân Phú Khang- TP.Hồ Chí Minh và Y, Bác sỹ Hàn Quốc về khám chữa bệnh nhân đạo cho đồng bào nghèo tại Bình Phước
265 483/SLĐTBXH-VLATLĐ 16/04/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác điều tra cung, cầu lao động năm 2018
266 480/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 16/04/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý
267 NGHỊ ĐỊNH 50/2018/NĐ-CP 16/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
268 CHỈ THỊ 02/CT-BXD 13/04/2018 VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2018 DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
269 THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC 13/04/2018 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 146/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
270 CÔNG VĂN 1677/BYT-BH 13/04/2018 HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
271 NGHỊ ĐỊNH 45/2018/NĐ-CP 13/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
272 NGHỊ ĐỊNH 44/2018/NĐ-CP 13/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
273 HƯỚNG DẪN 04-HD/UBKTTW 13/04/2018 THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH 102-QĐ/TW VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM DO ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
274 NGHỊ ĐỊNH 24/2018/NĐ-CP 13/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
275 711/SYT-NVY 12/04/2018 báo cáo tiến độ tiếp nhận hồ sơ công bố khám sức khỏe
276 713/SYT-NVD 12/04/2018 đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misosproston SĐK VD 20509-14
277 714/SYT-NVD 12/04/2018 Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng có biến đổi
278 452/SLĐTBXH-NCC 11/04/2018 Về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBND của UBND tỉnh
279 692/SYT-NVY 11/04/2018 mở rộng phạm vi hoạt động của dự án thêm 3 xã hại huyện Hớn Quản và huyện Phú Riềng
280 693/SYT-NVY 11/04/2018 hướng dẫn tạm thời xác định trần đa tuyến đến năm 2017 và thông báo mức chi phí bình quân làm căn cứ thanh toán đa tuyến đến năm 2017
281 694/SYT-NVY 11/04/2018 chấn chỉnh công tác KCB BHYT, giám định KCB BHYT năm 2018
282 695/SYT-NVY 11/04/2018 thực hiện các quy định về thông tin, thống kê KH&CN
283 702/SYT-NVY 11/04/2018 góp ý dự thảo phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2018 theo QĐ số 17/QĐ-TTg
284 703/SYT-NVY 11/04/2018 báo cáo số liệu xét nghiệm tải lượng vi rút ở trẻ nhiễm HIV
285 704/SYT-NVY 11/04/2018 Triển khai thực hiện thông tư 56/2017/TT-BYT
286 462/SLĐTBXH-DN 11/04/2018 Về việc tham dự lớp bồi dưỡng "Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp"
287 90/HD-SLĐTBXH 10/04/2018 Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức viên chức hàng năm
288 224/QĐ-SYT 09/04/2018 Phê duyệt bổ sung DMKT trong KCB đối với BVYHCT tỉnh Bình Phước
289 676/SYT-NVY 09/04/2018 Trả hồ sơ hành nghề y tư nhân
290 675/SYT-NVY 09/04/2018 trả hồ sơ hành nghề Y tư nhân
291 677/SYT-NVY 09/04/2018 trả hồ sơ hành nghề y tư nhân
292 680/SYT-NVD 09/04/2018 xác minh hành nghề Dược
293 670/SYT-NVY 09/04/2018 chuẩn bị làm việc vơi Đoàn công tác về phòng chống bệnh sốt rét
294 213/QĐ-SYT 09/04/2018 thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc
295 151/QĐ-SYT 09/04/2018 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước 2018
296 667/SYT-NVY 09/04/2018 Hỗ trợ đại hội công đoàn tỉnh
297 666/SYT-NVY 09/04/2018 triển khai thực hiện quyết định 2033/QĐ-BYT
298 646/SYT-NVY 09/04/2018 thông tin hành nghề y tư nhân ông Nguyễn Minh Thọ
299 645/SYT-NVY 09/04/2018 thông tin hành nghề y tư nhân bà Nguyễn Trần Thúy Anh
300 644/SYT-NVY 09/04/2018 thông tin hành nghề y tư nhân ông nguyễn Xuân Tiến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây