Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 1345/SYT-NVD 06/07/2018 Phúc đáp kiến nghị của Bệnh viện YHCT tỉnh
152 1342/SYT-NVD 06/07/2018 Xác minh thông tin hành nghề dược
153 924/SLĐTBXH-VLATLĐ 06/07/2018 Về việc báo cáo tình hình tai nạn lao động công tác an toàn về sinh lao động 6 tháng đầu năm 2018
154 896/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 05/07/2018 Về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
155 10/QBT 03/07/2018 Về việc hỗ trợ xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
156 861/SLĐTBXH-VLATLĐ 03/07/2018 Về việc tham gia huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP
157 THÔNG TƯ 52/2018/TT-BTC 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; THÔNG TƯ 108/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 08/2016/TT-BTC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
158 867/SLĐTBXH-DN 03/07/2018 Về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên dạy nghề và sinh hoạt chính trị đầu khóa
159 868/SLĐTBXH-DN 03/07/2018 Về việc tham gia hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018
160 872/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 03/07/2018 Về việc cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên cơ sở về chương trình bơi an toàn PCĐNTE năm 2018
161 NGHỊ QUYẾT 85/NQ-CP 03/07/2018 XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
162 884/KL-SLĐTBXH 03/07/2018 Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đóng kinh phí công đoàn đối với chi nhánh Công ty TNHH SXTM Đăng nguyên
163 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BNNPTNT 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY LỢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
164 885/KL-SLĐTBXH 03/07/2018 Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về đóng kinh phí công đoàn đối với Công ty TNHH MTV XNK Lưu Danh
165 886/KL-SLĐTBXH 03/07/2018 Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về đóng kinh phí công đoàn đối với Công ty Cp XNK tổng hợp Bình Phước
166 NGHỊ ĐỊNH 92/2018/NĐ-CP 03/07/2018 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ
167 892/SLĐTBXH-NCC 03/07/2018 Về việc an táng và khắc bia ghi tên mộ liệt sỹ
168 903/SLĐTBXH-BTXH 03/07/2018 Về việc báo cáo kết quả xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình
169 THÔNG TƯ 46/2018/TT-BTC 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ IN, SAO, CHỤP VÀ GỬI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 12 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
170 THÔNG TƯ 04/2018/TT-NHNN 03/07/2018 VỀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 08/2017/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT NGÂN HÀNG DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
171 THÔNG TƯ 27/2017/TT-NHNN 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
172 NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
173 NGHỊ ĐỊNH 56/2018/NĐ-CP 03/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
174 NGHỊ ĐỊNH 78/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
175 QUYẾT ĐỊNH 26/2018/QĐ-TTG 03/07/2018 VỀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
176 NGHỊ ĐỊNH 42/2018/NĐ-CP 03/07/2018 VỀ BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
177 NGHỊ ĐỊNH 89/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VỀ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
178 NGHỊ ĐỊNH 90/2018/NĐ-CP 03/07/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CẢNH VỆ
179 1307/SYT-NVD 29/06/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT Hớn Quản
180 1308/SYT-NVD 29/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
181 1309/SYT-NVD 29/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
182 1310/KH-SYT 29/06/2018 Kế hoạch giao dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật
183 1311/SYT-NVY 29/06/2018 Báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2018
184 1314/SYT-NVY 29/06/2018 Báo cáo tiến độ tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành
185 1315/SYT-NVY 29/06/2018 Báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2018
186 1306/SYT-NVD 28/06/2018 Phúc đáp kiến nghị BVĐK tỉnh về việc xin mua vượt không quá 20 % thuôc trúng thầu
187 1298/SYT-NVD 27/06/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT huyện Lộc Ninh
188 1299/SYT-NVD 27/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
189 1300/SYT-NVD 27/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
190 1301/SYT-NVD 27/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
191 1302/SYT-NVD 27/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
192 1303/SYT-NVD 27/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
193 1304/SYT-NVD 27/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
194 1305/SYT-NVD 27/06/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
195 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BKHCN 27/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
196 NGHỊ ĐỊNH 88/2018/NĐ-CP 27/06/2018 ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
197 THÔNG TƯ 06/2018/TT-BTP 27/06/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP" DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
198 NGHỊ ĐỊNH 87/2018/NĐ-CP 27/06/2018 Điều kiện mới đối với thương nhân kinh doanh khí
199 NGHỊ QUYẾT 57/2018/QH14 27/06/2018 VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
200 104/2016 27/06/2018 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây