Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 1513/SYT-NVD 02/08/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT Phước Long v/v xin mua thêm thuốc trúng thầu phục vụ điều trị
102 1514/SYT-NVD 02/08/2018 Phúc đáp kiến nghj của TTYT Phước Long v/v xin mua thuốc không trúng thầu phục vụ điều trị
103 1515/SYT-NVD 02/08/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
104 1492/SYT-NVD 31/07/2018 Thẩm định kế hoạch nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT
105 1493/SYT-NVD 31/07/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
106 1494/SYT-NVD 31/07/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
107 QUYẾT ĐỊNH 889/QĐ-BHXH 31/07/2018 VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
108 THÔNG TƯ 18/2018/TT-BCT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
109 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BLĐTBXH 31/07/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 3 VÀ KHOẢN 8 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 88/2018/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
110 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BTTTT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
111 NGHỊ ĐỊNH 94/2018/NĐ-CP 31/07/2018 Quy định về chỉ tiêu an toàn nợ công
112 NGHỊ ĐỊNH 100/2018/NĐ-CP 31/07/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
113 THÔNG TƯ 15/2018/TT-BCT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LUỒNG TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
114 QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTG 31/07/2018 VỀ HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
115 QUYẾT ĐỊNH 313/QĐ-VKSTC 31/07/2018 VỀ QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
116 THÔNG TƯ 37/2018/TT-BGTVT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
117 THÔNG TƯ 54/2018/TT-BTC 31/07/2018 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
118 NGHỊ ĐỊNH 95/2018/NĐ-CP 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH, ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
119 1496/SYT-NVD 31/07/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thấu
120 1631/QĐ-SYT 31/07/2018 Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với PKCK Rang Hàm Mặt "nha khoa Gia Đình"
121 1635/QĐ-SYT 31/07/2018 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc
122 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BTP 31/07/2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
123 NGHỊ QUYẾT 90/NQ-CP 31/07/2018 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2018
124 24_2018_QH14 31/07/2018 LUẬT AN NINH MẠNG 2018
125 NGHỊ ĐỊNH 98/2018/NĐ-CP 31/07/2018 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
126 CÔNG VĂN 6519/VPCP-KGVX 31/07/2018 VỀ NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2019 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
127 22/2018/QH14 31/07/2018 LUẬT QUỐC PHÒNG 2018
128 1483/SYT-TCCB 30/07/2018 Lập danh sách công chức chuyển công tác đến UBND huyện Phú Riềng
129 1479/SYT-NVY 30/07/2018 Báo cáo tiến độ tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
130 1485/SYT-NVD 30/07/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
131 1480/SYT-NVY 30/07/2018 Thông tin hành nghề y tư nhân ông Phạm Minh Luân
132 1481/KH-SYT 30/07/2018 Kế hoạch phục vụ y tế giải bóng đá u13 và u 15 tỉnh Bình Phước 2018
133 Ban cam kêt 30/07/2018 Bản cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2018
134 1474/SYT-NVY 26/07/2018 Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
135 1475/SYT-NVY 26/07/2018 Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh gàng giả
136 1468/SYT-NVD 25/07/2018 Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa cefmetazol
137 1472/SYT-NVD 25/07/2018 Phúc đáp kiến nghị của ban BVSKCB vv xin thêm thuốc trúng thầu phục vụ điều trị
138 1033/SLĐTBXH-KHTC 24/07/2018 Hướng dẫn tặng quà lễ 27/7/2018 cho đối tượng chính sách thuộc ngân sách tỉnh
139 1034/SLĐTBXH-KHTC 24/07/2018 Hướng dẫn tặng quà lễ 27/7/2018 cho đối tượng chính sách thuộc ngân sách tỉnh
140 1464/SYT-NVD 24/07/2018 Phúc đáp kiến nghị của Bệnh viện YHCT vv xin mua vật tư y tế tiêu hao
141 1463/SYT-NVD 24/07/2018 Thu hồi thuốc Agfamcin 300
142 1462/SYT-NVD 24/07/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT Lộc Ninh v/v xin thuốc chưa trúng thầu phục vụ điều trị
143 1461/SYT-NVD 24/07/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT Đồng phú vv xin thuốc chưa trúng thầu phụ vụ điều trị
144 1460/SYT-NVD 24/07/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT Bù Đăng vv xin thuốc chưa trúng thầu phục vụ điều trị
145 1459/SYT-NVD 24/07/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu Công ty Cổ phần dược VTYT Đăk Lắk
146 1629/QĐ-SYT 24/07/2018 Bổ sung phạm vi kinh doanh cho cơ sở hành nghề dược tư nhân cho Công ty TNHH Dược - TTBYT Hiệp Phát
147 1628/QĐ-SYT 24/07/2018 Bổ sung phạm vi kinh doanh cho cơ sở hành nghề dược tư nhân Công ty Cổ phần dược Thiên Phước Global
148 1627/QĐ-SYT 24/07/2018 Bổ sung phạm vi kinh doanh cho cơ sở hành nghề dược tư nhân TNHH MTV thương mại dịch vụ dược phẩm Hoàng Long
149 1445/SYT-NVD 23/07/2018 Đảm bảo cung ứng dịc truyền
150 1448/SYT-NVD 23/07/2018 Xử lý thuốc chứa hoạt chất valsartan
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây