Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 1150/SLĐTBXH-DN 22/08/2018 Về việc mời tham dự Hội nghị về đào tạo trình độ sơ cấp, thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách khác
52 1189/SLĐTBXH-VLATLĐ 22/08/2018 Về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản
53 1361/SYT-NVD 21/08/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT TX Bình Long về việc xin mua hóa chât, VTYT xét nghiệm
54 1644/SYT-NVY 21/08/2018 Triển khai thực hiện QĐ số 4883/QĐ-BYT
55 1645/SYT-NVY 21/08/2018 Tiếp đoàn kiểm tra công tá phòng chống thiên tai tại địa phương theo nhiệm vụ phân công
56 1647/SYT-NVY 21/08/2018 cử cán bộ tham gia khóa đào tạo thực hành đo CNHH miền Nam
57 1649/SYT-NVY 21/08/2018 điều chỉnh thời gian khóa đào tạo âm ngữ trị liệu
58 1666/SYT-NVD 21/08/2018 điều chỉnh thông tin trúng thầu
59 1667/SYT-NVD 21/08/2018 phúc đáp kiến nghị của Bệnh viện YHCT tỉnh
60 NGHỊ ĐỊNH 104/2018/NĐ-CP 17/08/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI
61 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BYT 17/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
62 QUYẾT ĐỊNH 986/QĐ-TTG 17/08/2018 VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
63 1621/SYT-NVD 14/08/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
64 1594/SYT-NVY 13/08/2018 Phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng sông cửu long lần thứ 27
65 1595/SYT-NVY 13/08/2018 phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng sông cửu long lần thứ 27
66 1596/SYT-NVY 13/08/2018 Tổ chức đào tạo liên tục tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
67 1597/SYT-NVY 13/08/2018 Hỗ trợ xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng nước sử dụng cho thận nhân tạo
68 QUYẾT ĐỊNH 877/QĐ-TTG 13/08/2018 VỀ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 ĐỂ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM 2018-2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
69 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BGDĐT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
70 THÔNG TƯ 40/2018/TT-BGTVT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP VÀ BÁO CÁO TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
71 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BCT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
72 NGHỊ QUYẾT 549/NQ-UBTVQH14 13/08/2018 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
73 THÔNG TƯ 08/2018/TT-BNV 13/08/2018 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH 130-CP VÀ 111-HĐBT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
74 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BLĐTBXH 13/08/2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
75 1569/SYT-NVD 10/08/2018 xử lý thuốc chứa dược chất valsartan
76 1580/SYT-NVD 10/08/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 21-CT/TW của bộ chính trị
77 1587/KH-SYT 10/08/2018 Kế hoạch phục vụ y tế giải taekwwondo các câu lạc bộ mạnh quôc gia năm 2018
78 1589/SYT-NVD 10/08/2018 Phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh vv xin mua vật tư y tế tiêu hao
79 1590/SYT-NVD 10/08/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
80 1095/SLĐTBXH-DN 10/08/2018 Về việc báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm 06 tháng đầu năm 2018 và thống kê định kỳ số liệu về giáo dục nghề nghiệp 2018
81 1096/SLĐTBXH-DN 10/08/2018 Về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng giáo viên
82 1098/SLĐTBXH-NCC 10/08/2018 Về việc báo cáo các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày TBLS
83 1110/SLĐTBXH-NCC 10/08/2018 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Giàu Anh
84 1136/SLĐTBXH-BTXH 10/08/2018 Về việc góp ý điều chỉnh mẫu phiếu rà soát hộ nghèo định kỳ năm 2018
85 179/KH-SLĐTBXH 08/08/2018 Tổ chức phong trào thi đua "Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2018-2020
86 203/KH-SLĐTBXH 08/08/2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành lao động thương binh xã hội (28/8/1945-28/8/2018)
87 1048/SLĐTBXH-BTXH 08/08/2018 Về việc lập danh sách cán bộ tham dự lớp đào tạo nâng cao sử dụng hệ thống quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo
88 1083/SLĐTBXH-NCC 08/08/2018 Về việc thực hiện trợ cấp một lần đối với chuyên gia theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg
89 1094/SLĐTBXH-BTXH 08/08/2018 Về việc thông báo địa điểm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người khuyết tật
90 1113/QĐ-BXD 08/08/2018 Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.
91 1534/SYT-NVY 07/08/2018 Nộp báo cáo nghiên cứu khao học
92 1543/SYT-NVD 07/08/2018 Phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh vv xin thuốc chưa trúng thầu phục vụ điều trị
93 1546/SYT-NVY 07/08/2018 Phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng Sông Cửu long lần thứ 27
94 1551/SYT-NVY 07/08/2018 Làm việc về triển khai các hoạt động dự án tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật
95 1552/SYT-NVY 07/08/2018 Phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng Sông Cửu long lần thứ 27
96 48/STTTT-TB 07/08/2018 Triển khai thực hiện cung cấp, sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4
97 1564/SYT-NVD 07/08/2018 Vắc xin phòng dại Speeda
98 1566/SYT-NVD 07/08/2018 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
99 1524/SYT-NVY 03/08/2018 cung cấp kết quả thu nhận từ cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định BHYT
100 1525/SYT-NVY 03/08/2018 Góp ý dự thảo 03 quy chuẩn quôc gia đối với thiết bị X quang về y tế
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây