Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
501 831/SYT-NVY 02/05/2018 Tiếp tục ký hợp đồng BHYT với PKĐK Tâm Đức
502 832/SYT-NVY 02/05/2018 Ủy quyền cấp phép giấy phép hoạt động đối với các trạm y tế thuộc một số bệnh viện cao su tỉnh BP
503 833/SYT-NVY 02/05/2018 Kiện toàn CSĐT và chuẩn bị thanh toán qua BHYT năm 2019
504 834/SYT-NVD 02/05/2018 Giải tỏa bảo đảm dự thầu
505 835/SYT-NVD 02/05/2018 Giải tỏa bảo đảm dự thầu
506 836/SYT-NVD 02/05/2018 Giải tỏa đảm bảo dự thầu
507 837/SYT-NVD 02/05/2018 Giải tỏa bảo đảm dự thầu
508 838/SYT-NVD 02/05/2018 Giải tỏa bảo đảm dự thầu
509 NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP 02/05/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN
510 NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP 02/05/2018 VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
511 THÔNG TƯ 03/2018/TT-BTP 02/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
512 THÔNG TƯ 43/2018/TT-BQP 02/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN, KINH PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
513 THÔNG TƯ 48/2017/TT-BTTTT 02/05/2018 VỀ QUY ĐỊNH GIÁ CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI CUỘC GỌI THOẠI TỪ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT NỘI HẠT VÀO MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TOÀN QUỐC VÀ GIÁ CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI CUỘC GỌI THOẠI GIỮA HAI MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TOÀN QUỐC DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
514 THÔNG TƯ 48/2017/TT-BTTTT 02/05/2018 VỀ QUY ĐỊNH GIÁ CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI CUỘC GỌI THOẠI TỪ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT NỘI HẠT VÀO MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TOÀN QUỐC VÀ GIÁ CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI CUỘC GỌI THOẠI GIỮA HAI MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TOÀN QUỐC DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
515 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BGTVT 02/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG; ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ SÁT HẠCH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
516 NGHỊ ĐỊNH 48/2018/NĐ-CP 02/05/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 98/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ
517 THÔNG TƯ 37/2018/TT-BTC 02/05/2018 HƯỚNG DẪN VỀ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 167/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
518 248/QĐ-SYT 27/04/2018 thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
519 819/SYT-NVY 27/04/2018 triển khai Quyết định số 2559/QĐ-BYT ngày 20/4/2018 của Bộ Y tế
520 824/SYT-NVD 27/04/2018 phúc đáp kiến nghị của TTKNDPMP về việc xin mua hóa chất chuẩn và vật tư phục vụ công tác kiểm nghiệm
521 823/SYT-NVD 27/04/2018 phúc đáp kiến nghi của Ban Bảo Vệ Chăm sóc SKCB tỉnh về việc xin mua hóa chất xét nghiệm không trúng thầu
522 810/SYT-NVY 24/04/2018 nhập số liệu tiêm chủng vào hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
523 800/SYT-NVY 23/04/2018 phối hợp tổ chức sàng lọc bệnh tim năm 2018
524 806/SYT-NVY 23/04/2018 báo cáo theo công văn số 209/BHXH-GĐYT
525 796/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 2 cho các cơ sở y tế công lạp của tỉnh bp 2018
526 795/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 3 cho cơ sở y tế công lập 2018
527 794/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 4 cho các cơ sở y tế công lập 2018
528 793/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính tên gói thầu: mua thuốc generic 5 cho các cơ sở y tế công lập của BP 2018
529 792/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đè xuất tài chính tên gói thầu: mua thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 1 cho các cơ sở y tế công lập 2018
530 791/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ về đề xuất tài chính
531 790/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính
532 797/BC-SYT 20/04/2018 báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính
533 798/SYT-NVY 20/04/2018 đăng ký lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
534 766/SYT-NVY 20/04/2018 triển khai thực hiện Quyết định số 2482/QĐ-BYT
535 757/SYT-NVY 20/04/2018 thông tin hành nghề Y tư nhân ông Nguyễn Hữu Nam
536 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BNV 20/04/2018 VỀ HƯỚNG DẪN THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
537 THÔNG TƯ 10/2018/TT-NHNN 20/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
538 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BGTVT 20/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
539 THÔNG TƯ 03/2018/TT-BNV 20/04/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH NỘI VỤ DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
540 THÔNG TƯ 08/2018/TT-BGDĐT 20/04/2018 VỀ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
541 736/SYT-SYT 17/04/2018 dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2018
542 737/SYT-NVY 17/04/2018 kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và tiến độ thực hiện QĐ sô 1788/QĐ-TT
543 747/SYT-NVD 17/04/2018 triển khai thực hiện Thông tư 55/2017/TT-BYT
544 748/SYT-NVD 17/04/2018 Thực hiện thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Thông tư số 03/2018/TT-BYT
545 749/SYT-NVD 17/04/2018 triển khai thực hiện quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
546 07/QBT 17/04/2018 Thông báo chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí năm 2018
547 48/TTR-SYT 17/04/2018 mở rộng phạm vi hoạt động của dự án thêm 3 xã tại huyện Hớn Quản và huyện Phú Riềng
548 750/SYT-NVY 17/04/2018 bổ sung hồ sơ công bố đủ điều kiện an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
549 QUYẾT ĐỊNH 10/2018/QĐ-TTG 16/04/2018 VỀ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 53/2013/QĐ-TTG VỀ TẠM NHẬP KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU, TIÊU HỦY, CHUYỂN NHƯỢNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ TẠI VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
550 THÔNG TƯ 02/2018/TT-BTP 16/04/2018 VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây