Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NGHỊ ĐỊNH 104/2018/NĐ-CP 17/08/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI
2 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BYT 17/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
3 QUYẾT ĐỊNH 986/QĐ-TTG 17/08/2018 VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
4 1621/SYT-NVD 14/08/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
5 1594/SYT-NVY 13/08/2018 Phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng sông cửu long lần thứ 27
6 1595/SYT-NVY 13/08/2018 phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng sông cửu long lần thứ 27
7 1596/SYT-NVY 13/08/2018 Tổ chức đào tạo liên tục tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
8 1597/SYT-NVY 13/08/2018 Hỗ trợ xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng nước sử dụng cho thận nhân tạo
9 QUYẾT ĐỊNH 877/QĐ-TTG 13/08/2018 VỀ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 ĐỂ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM 2018-2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
10 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BGDĐT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
11 THÔNG TƯ 40/2018/TT-BGTVT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP VÀ BÁO CÁO TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
12 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BCT 13/08/2018 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
13 NGHỊ QUYẾT 549/NQ-UBTVQH14 13/08/2018 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
14 THÔNG TƯ 08/2018/TT-BNV 13/08/2018 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH 130-CP VÀ 111-HĐBT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
15 THÔNG TƯ 04/2018/TT-BLĐTBXH 13/08/2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
16 1569/SYT-NVD 10/08/2018 xử lý thuốc chứa dược chất valsartan
17 1580/SYT-NVD 10/08/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 21-CT/TW của bộ chính trị
18 1587/KH-SYT 10/08/2018 Kế hoạch phục vụ y tế giải taekwwondo các câu lạc bộ mạnh quôc gia năm 2018
19 1589/SYT-NVD 10/08/2018 Phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh vv xin mua vật tư y tế tiêu hao
20 1590/SYT-NVD 10/08/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
21 179/KH-SLĐTBXH 08/08/2018 Tổ chức phong trào thi đua "Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2018-2020
22 203/KH-SLĐTBXH 08/08/2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành lao động thương binh xã hội (28/8/1945-28/8/2018)
23 1048/SLĐTBXH-BTXH 08/08/2018 Về việc lập danh sách cán bộ tham dự lớp đào tạo nâng cao sử dụng hệ thống quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo
24 1083/SLĐTBXH-NCC 08/08/2018 Về việc thực hiện trợ cấp một lần đối với chuyên gia theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg
25 1094/SLĐTBXH-BTXH 08/08/2018 Về việc thông báo địa điểm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người khuyết tật
26 1534/SYT-NVY 07/08/2018 Nộp báo cáo nghiên cứu khao học
27 1543/SYT-NVD 07/08/2018 Phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh vv xin thuốc chưa trúng thầu phục vụ điều trị
28 1546/SYT-NVY 07/08/2018 Phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng Sông Cửu long lần thứ 27
29 1551/SYT-NVY 07/08/2018 Làm việc về triển khai các hoạt động dự án tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật
30 1552/SYT-NVY 07/08/2018 Phối hợp tổ chức giải xe đạp đồng bằng Sông Cửu long lần thứ 27
31 48/STTTT-TB 07/08/2018 Triển khai thực hiện cung cấp, sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4
32 1564/SYT-NVD 07/08/2018 Vắc xin phòng dại Speeda
33 1566/SYT-NVD 07/08/2018 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
34 1524/SYT-NVY 03/08/2018 cung cấp kết quả thu nhận từ cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định BHYT
35 1525/SYT-NVY 03/08/2018 Góp ý dự thảo 03 quy chuẩn quôc gia đối với thiết bị X quang về y tế
36 117/TTR-SYT 03/08/2018 Xin thuận chủ trương cho phép đoàn đánh giá của VNAH đến làm việc tại tỉnh Bình Phước
37 1529/BC-SYT 03/08/2018 Đăng ký lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
38 1506/SYT-NVD 02/08/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
39 1637/QĐ-SYT 02/08/2018 Bổ sung phạm vi kinh doanh cho cơ sở hành nghề dược tư nhân
40 1513/SYT-NVD 02/08/2018 Phúc đáp kiến nghị của TTYT Phước Long v/v xin mua thêm thuốc trúng thầu phục vụ điều trị
41 1514/SYT-NVD 02/08/2018 Phúc đáp kiến nghj của TTYT Phước Long v/v xin mua thuốc không trúng thầu phục vụ điều trị
42 1515/SYT-NVD 02/08/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
43 1492/SYT-NVD 31/07/2018 Thẩm định kế hoạch nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT
44 1493/SYT-NVD 31/07/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
45 1494/SYT-NVD 31/07/2018 Điều chỉnh thông tin trúng thầu
46 QUYẾT ĐỊNH 889/QĐ-BHXH 31/07/2018 VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
47 THÔNG TƯ 18/2018/TT-BCT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
48 THÔNG TƯ 05/2018/TT-BLĐTBXH 31/07/2018 VỀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 3 VÀ KHOẢN 8 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 88/2018/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
49 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BTTTT 31/07/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
50 NGHỊ ĐỊNH 94/2018/NĐ-CP 31/07/2018 Quy định về chỉ tiêu an toàn nợ công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây