• Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017
   20/12/2017 15:34

  Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

  Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 10/2017 và ước tháng 11/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
  Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017
   12/10/2017 16:57

  Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017

  Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mai, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng và có chiều hướng phát triển khá tốt cùng với sự phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng đi đôi với việc thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát và nhu cầu tiêu dùng, sức mua của xã hội.
 • Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017
   12/10/2017 16:45

  Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017

  Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 6/2017 và ước tháng 7/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
  Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017
   12/10/2017 16:37

  Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017

  Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 7/2017 và ước tháng 8/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
 • Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017
   12/10/2017 16:13

  Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017

  9 tháng năm 2017, kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá. Trong nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 12.585 tấn (tăng 15,83% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,35% so với 9 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng tăng 15,70% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 9 tháng năm 2017 là 3.862,2 tỷ đồng, đạt 74,27% dự toán năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm. Trên cơ sở số liệu 8 tháng và ước tính tháng 9 năm 2017, Cục Thống kê sơ bộ phân tích đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017 trên một số lĩnh vực như sau:

 • Phổ biến thông tin thống kê Nhà nước năm 2014
   12/10/2017 16:09

  Phổ biến thông tin thống kê Nhà nước năm 2014

  Thực hiện nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng tốt nhu cầu về số lượng và chất lượng thông tin thống kê Nhà nước của các tổ chức, cá nhân Cục Thống tỉnh Bình Phước tiến hành phổ biến những thông tin thống kê Nhà nước được giao đúng quy định, thời gian.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nông lâm nghiệp, thủy sản cấp huyện năm 2017

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nông lâm nghiệp, thủy sản cấp huyện năm 2017

 •   26/12/2017 14:22
 •   30
 •   0
Công tác thống kê xã, phường có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp số liệu ban đầu từ cơ sở về tình hình kinh tế, xã hội, liên quan đến tuyệt đại bộ phận dân cư; Công tác thống kê xã, phường vừa phải đảm bảo nhu cầu thông tin của cấp trên vừa phải đảm bảo nhu cầu thông tin của lãnh đạo và nhân dân địa phương theo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016.
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

 •   20/12/2017 15:34
 •   145
 •   0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 10/2017 và ước tháng 11/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017

Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017

 •   12/10/2017 13:58
 •   281
 •   0
Ngày 26/8/2016 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016); cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây