Tỉnh ủy
Email:bbt_webvptu@yahoo.com.vn
Điện thoại:0271.3870.960
Số fax:0271.3879.264
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA X ( NHIỆM KỲ 2015 - 2020 )
1 Nguyễn Văn Lợi
Điện thoại:
0651.3879.450
Bí thư Tỉnh Ủy Nguyễn Văn Lợi
2 Trần Tuệ Hiền
Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy Trần Tuệ Hiền
3 Nguyễn Văn Trăm
Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm
4 Lê Văn Châu
Lê Văn Châu - Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ Lê Văn Châu
ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA X (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)
5 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Lợi
6 Trần Tuệ Hiền
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Trần Tuệ Hiền
7 Nguyễn Văn Trăm
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Nguyễn Văn Trăm
8 Lê Văn Châu
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu
9 Trần Ngọc Trai
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
10 Huỳnh Thị Hằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
11 Nguyễn Tiến Dũng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng
12 Trần Tuyết Minh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh
13 Lê Thị Xuân Trang
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang
14 Lê Thị Xuân Trang
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang
15 Phạm Phước Hải
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Phước Hải
16 Lê Văn Uy
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Uy
17 Nguyễn Quốc Bình
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
18 Huỳnh Quang Tiên
Bí thư Thị ủy thị xã Đồng Xoài Huỳnh Quang Tiên
19 Trần Thị Ánh Tuyết
Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết
20 Nguyễn Tấn Hải
Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
21 Trần Thắng Phúc
Giám Đốc Công An tỉnh Trần Thắng Phúc
Đoàn Đại biểu Quốc hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Nguyễn Văn Lợi
2 Nguyễn Tuấn Anh
Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tỉnh. Nguyễn Tuấn Anh
3 Huỳnh Thành Chung
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Huỳnh Thành Chung
4 Tôn Ngọc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH. Tôn Ngọc Hạnh
5 Điểu Huỳnh Sang
Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Bình Phước, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểu Huỳnh Sang
6 Phan Viết Lượng
Ủy viên thường trực Ủy Ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phan Viết Lượng
Hội đồng nhân dân tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:
0651.3879.450
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Tuệ Hiền
2 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:
0651.3879447
 Thường vụ Tỉnh Ủy
Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh
Trần Ngọc Trai
3 Phạm Công
Điện thoại:
0651.3879447
Tỉnh ủy viên
Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh
Phạm Công
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
4 Trương Thị Ngọc Anh
 Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh Trương Thị Ngọc Anh
5 Quách Thị Ánh
 Trưởng phòng theo dõi công tác các cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thị Ánh
6 Nguyễn Thanh Bình
TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Nguyễn Thanh Bình
7 Phạm Công
TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Công
8 Trần Văn Chung
TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Trần Văn Chung
9 Nguyễn Quốc Cường
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Quốc Cường
10 Nguyễn Tiến Dũng
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng
11 Nguyễn Văn Dũng
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng
12 Hà Anh Dũng
TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp Hà Anh Dũng
13 Trần Quốc Duy
Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Trần Quốc Duy
14 Điểu Điều
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều
15 Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
Linh mục Chánh xứ Lộc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
16 Nguyễn Tấn Hải
UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
17 Phạm Phước Hải
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Phạm Phước Hải
18 Huỳnh Thị Hằng
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
19 Trần Tuệ Hiền
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ Tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền
20 Trần Thị Xuân Hiền
Quản lý Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH Trần Thị Xuân Hiền
21 Nguyễn Thị Xuân Hòa
TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Xuân Hòa
22 Trịnh Thị Hòa
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trịnh Thị Hòa
23 Nguyễn Minh Hợi
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi
24 Nguyễn Minh Hợi
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi
25 Trịnh Văn Huy
Phó Trưởng Ban Pháp chế Trịnh Văn Huy
26 Trịnh Văn Huy
Phó Trưởng Ban Pháp chế Trịnh Văn Huy
27 Lã Thị Thu Hương
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
28 Đỗ Thị Thanh Hương
Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Phước Đỗ Thị Thanh Hương
29 Nguyễn Thị Lan Hương
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Thị Lan Hương
30 Nguyễn Văn Khánh
TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh
31 Võ Đăng Khoa
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước Võ Đăng Khoa
32 Đào Thị Lanh
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
33 Lê Hoàng Lâm
TUV, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản Lê Hoàng Lâm
34 Trần Văn Lân
TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Trần Văn Lân
35 Lê Thị Thanh Loan
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Lê Thị Thanh Loan
36 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi
37 Đỗ Văn Mạnh
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đỗ Văn Mạnh
38 Trần Tuyết Minh
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Trần Tuyết Minh
39 Huỳnh Anh Minh
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
40 Vũ Thanh Ngữ
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Vũ Thanh Ngữ
41 Lê Quang Oanh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Lê Quang Oanh
42 Trần Thắng Phúc
UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trần Thắng Phúc
43 Trần Thanh Phụng
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Trần Thanh Phụng
44 Ma Ly Phước
TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước
45 Nguyễn Văn Phương
Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Văn Phương
46 Võ Sá
TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá
47 Điểu Huỳnh Sang
TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điểu Huỳnh Sang
48 Nguyễn Văn Sơn
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
49 Dương Văn Tải
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Dương Văn Tải
50 Trần Mỹ Tâm
Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Trần Mỹ Tâm
51 Nguyễn Tiến Tân
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Nguyễn Tiến Tân
52 Lê Anh Tuấn
Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Tuấn
53 Đặng Kim Tuyến
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Đặng Kim Tuyến
54 Trần Thị Ánh Tuyết
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết
55 Nguyễn Hoàng Thái
TUV, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long Nguyễn Hoàng Thái
56 Nguyễn Văn Thành
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thành
57 Nguyễn Thị Thảo
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương Nguyễn Thị Thảo
58 Trần Thị Phương Thảo
Kỹ sư, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú Trần Thị Phương Thảo
59 Điểu Thiệt
Nông dân SXKD giỏi Điểu Thiệt
60 Võ Quang Thuận
Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước Võ Quang Thuận
61 Bùi Thị Minh Thúy
UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Bùi Thị Minh Thúy
62 Nguyễn Thanh Thuyên
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên
63 Nguyễn Hồng Trà
TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hồng Trà
64 Trần Ngọc Trai
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
65 Lê Thị Xuân Trang
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang
66 Nguyễn Văn Trăm
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm
67 Đào Thị Triển
Trưởng phòng Công tác HĐND Văn phòng HĐND tỉnh Đào Thị Triển
68 Trần Văn Vinh
Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Trần Văn Vinh
69 Huỳnh Thị Thùy Trang
TUV, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé Huỳnh Thị Thùy Trang
UBND tỉnh Bình Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh
1 Nguyễn Văn Trăm
Điện thoại:0651.3879472
Email: nguyenvantram@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Tỉnh Ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Trăm
2 Huỳnh Anh Minh
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
3 Huỳnh Thị Hằng
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Huỳnh Thị Hằng
4  Nguyễn Tiến Dũng 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Tiến Dũng 
Thành viên UBND tỉnh
5 Nguyễn Văn Trăm
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm
6 Huỳnh Thị Hằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
7 Nguyễn Tiến Dũng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng
8 Huỳnh Anh Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
9 Phạm Thị Ánh Hoa
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa
10 Võ Sá
Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
11 Nguyễn Quốc Bình
 Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Nguyễn Quốc Bình
12 Nguyễn Thành Chương
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương
13 Trần Thắng Phúc
Giám đốc Công An tỉnh Trần Thắng Phúc
14 Trần Văn Chung
Q.Giám đốc Sở VH TTDL Trần Văn Chung
UBMTTQVN tỉnh
Điện thoại:0651.3879967
Số fax:0651.3879967
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quang Toản
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản
2 Đinh Văn Tiếng
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đinh Văn Tiếng
3 Đỗ Đại Đồng
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng
4 Lã Thị Thu Hương
PCT.UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
5 Võ Thành Công
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Thành Công
6 Ban Dân chủ pháp luật
Điện thoại:
0651.3870107
Ban Dân chủ pháp luật Ban Dân chủ pháp luật
7 Ban Phong trào
Điện thoại:
0651.3887947
Ban Phong trào Ban Phong trào
8 Ban Dân tộc - Tôn giáo
Điện thoại:
0651.3887.030
Ban Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân tộc - Tôn giáo
9 Ban Tuyên giáo
0651.3887948 Ban Tuyên giáo
10 Văn phòng
Điện thoại:
06513.879967
Văn phòng Văn phòng
Ban Dân tộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lương Nhân
Phó Trưởng ban Nguyễn Lương Nhân
Sở Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hùng
Giám đốc Nguyễn Văn Hùng
Cục Thống kê
Email:binhphuoc@gso.gov.vn
Điện thoại:02713887447
Số fax:02713887446
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông: Trương Quang Phúc
Điện thoại:0983206353
02713.879.105
Email: tqphucbph@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng phụ trách
Chủ tịch Công đoàn
Ông: Trương Quang Phúc
2 Ông: Kiều Hữu Quang
Điện thoại:0918973799
02713.838.898
Email: khquang@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng Ông: Kiều Hữu Quang
3 Ông: Đỗ Khắc Tuấn
Điện thoại:0983414882
02713.887.447
Email: dktuanbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Ông: Đỗ Khắc Tuấn
4 Ông: Nguyễn Hoãn
Điện thoại:0989344344
Email: nhoanbph@gso.gov.vn
Phó trưởng phòng TCHC Ông: Nguyễn Hoãn
5 Ông: Võ Tá Quốc Anh
Điện thoại:0914.739.979
02713.879.106
Trưởng phòng TK Công - Thương Ông: Võ Tá Quốc Anh
6 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0982.649.635
02713.879.240
Email: nttnhanbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng TK Tổng hợp Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
7 Bà: Nguyễn Thị Nam
Điện thoại:0919.031.496
02713.860.353
Email: ntnambph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thanh tra Thống kê Bà: Nguyễn Thị Nam
8 Ông: Lê Huy Sơn
Điện thoại:0983.270.694
Email: lhsonbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng TK Nông nghiệp Ông: Lê Huy Sơn
9 Ông: Phạm Văn Phẩm
Điện thoại:0977.638.445
Email: pvphambph@gso.gov.vn
Phó trưởng phòng Nông nghiệp Ông: Phạm Văn Phẩm
10 Bà: Đinh Thị Thu Hương
Điện thoại:0908.204.460
02713.879.241
Email: dtthuongbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng TK Dân số - Văn xã Bà: Đinh Thị Thu Hương
11 Ông: Võ Phi Trường
Điện thoại:0989.860.369
02713.879.241
Email: vptruongbph@gso.gov.vn
Phó trưởng phòng Dân số - Văn xã Ông: Võ Phi Trường
Thanh tra tỉnh
Điện thoại:0271.3879.468, Đường dây nóng: 0271.3888.648
Số fax:0271.3881.758,
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Lãnh đạo
1 Nguyễn Văn Giúp

Email: nguyenvangiup.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Giúp
2 Phạm Văn Thuấn
Điện thoại:0918.290.027
02713.870.036
Email: phamvanthuan.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Phạm Văn Thuấn
3 Hồ Thanh Bông
Điện thoại:0918.045.071
02713.879.498
Email: hothanhbong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Hồ Thanh Bông
Văn phòng - Thanh tra tỉnh
Email:vanphong.ttt@binhphuoc.gov.vn
4 Lê Ngọc Thu
Điện thoại:01235.133.979
Email: lengocthu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Lê Ngọc Thu
5 Nguyễn Tấn Liêm
Điện thoại:0976.967.108
Email: nguyentanliem.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tấn Liêm
6 Đỗ Thị Tình Tâm
Điện thoại:0937.025.250
Email: dothitinhtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Tình Tâm
7 Vũ Thị Thanh Hương
Điện thoại:01668.800.356
Email: vuthithanhhuong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Vũ Thị Thanh Hương
8 Bùi Minh Hồng
Điện thoại:01634.313.969
Email: buiminhhong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Bùi Minh Hồng
9 Văn Thị Anh Thơ
Điện thoại:0982.131.193
Email: vanthianhtho.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên - Văn Thư Văn Thị Anh Thơ
Phòng Nghiệp vụ 1
Email:phongnghiepvu1.ttt@binhphuoc.gov.vn
10 Nguyễn Minh Đức
Điện thoại:0933.115.112
Email: nguyenminhduc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Minh Đức
11 Nguyễn Thị Vương Nữ
Điện thoại:01686.429.387
Email: nguyenthivuongnu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Vương Nữ
12 Phan Hữu Đồng
Điện thoại:0986.996.005
Email: phanhuudong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phan Hữu Đồng
13 Ngô Thị Yến
Điện thoại:0974.888.911
Email: ngothiyen.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Ngô Thị Yến
14 Hoàng Việt Tùng
Điện thoại:0977.231.416
Email: hoangviettung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Việt Tùng
Phòng Nghiệp vụ 2
15 Trần Hoàng Tâm
Điện thoại:0937.070.919
Email: tranhoangtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Hoàng Tâm
16 Nông Thanh Thủy
Điện thoại:0982.883.116
Email: nongthanhthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nông Thanh Thủy
17 Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại:0986.148.858
Email: nguyenthithuthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Thị Thu Thủy
18 Lý Thị Thanh Thúy
Điện thoại:0943.294.567
Thanh tra viên Lý Thị Thanh Thúy
Phòng Nghiệp vụ 3
19 Đỗ Xuân Hùng
Điện thoại:0983.642.265
Email: doxuanhung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Đỗ Xuân Hùng
20 Lương Thị Nguyệt
Điện thoại:01688.055.865
Email: luongthinguyet.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lương Thị Nguyệt
21 Nguyễn Hồng Quang
Điện thoại:0977.425.555
Email: nguyenhongquang.ttt@binhhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hồng Quang
22 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0985.553.917
Email: nguyentiendung.ttt@binhphuoc.gov.vn
chuyên viên Nguyễn Tiến Dũng
Phòng Nghiệp vụ 4
23 Trần Văn Thắng
Điện thoại:0913.688.051
Email: tranvanthang.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thắng
24 Trần Thị Hòa Cầm
Điện thoại:0974.967.116
Email: tranthihoacam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Thị Hòa Cầm
25 Đoàn Văn Hà
Điện thoại:0975.380.757
Email: doanvanha.ttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Đoàn Văn Hà
26 Nguyễn Văn Dưỡng
Điện thoại:0987.242.185
Email: nguyenvanduong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Văn Dưỡng
Phòng Nghiệp vụ 5
27 Nguyễn Thanh Phú
Điện thoại:0903.152.912
Email: nguyenthanhphu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Phú
28 Lê Thị Thức
Điện thoại:0933.089.003
Email: lethithuc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Lê Thị Thức
29 Trần Thị Huỳnh Thi
Điện thoại:01662.129.618
Email: tranthihuynhthi.ttt@binhphuoc.gov.vn
Nhân viên Trần Thị Huỳnh Thi
Phòng Nghiệp vụ 6
30 Phạm Xuân Tùng
Điện thoại:0942.064.079
Email: phamxuantung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Phạm Xuân Tùng
31 Huỳnh Thị Lệ Dung
Điện thoại:0988.341.612
Email: huynhthiledung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Huỳnh Thị Lệ Dung
Sở Công thương
Email:soct@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879199
Số fax:0271.3870235
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Sở Công thương
Email:soct@binhphuoc.gov.vn
1 Nguyễn Anh Hoàng
Điện thoại:
0271.3879964
Email: gdsct@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Anh Hoàng
2 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:
0271.3886776
Email: nguyenvanhieu.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư CNTT
Nguyễn Văn Hiếu
3 Phạm Thị Ngọc
Điện thoại:
0271.3879985
Email: phamthingoc.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường
Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Hành chính
Phạm Thị Ngọc
Chi cục Quản lý thị trường
Email:qltt.sct@binhphuoc.gov.vn
4 Phạm Thị Ngọc
Điện thoại:
0271.3879985
Email: qltt.sct@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục trưởng Chi cục QLTT
Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Hành chính
Phạm Thị Ngọc
5 Nguyễn Thị Thanh Loan
Điện thoại:
0271.3879985
Phó Chi cục trưởng
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Thanh Loan
6 Vũ Văn Công
Điện thoại:
0271.3879985
Phó Chi cục trưởng
Cử nhân Luật
Vũ Văn Công
Văn phòng Sở Công thương
7 Nguyễn Ngọc Thức
Điện thoại:
0271.3886215
Email: nguyenngocthuc.sct@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Thức
8 Nguyễn Đức Tâm Cang
Điện thoại:
0271.3879199
Email: nguyenductamcang.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Tâm Cang
Thanh tra Sở Công thương
9 Nguyễn Xu
Điện thoại:
0271.3881185
Email: nguyenxu.sct@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Xu
10 Nguyễn Thị Linh
Điện thoại:
0271.3881185
Email: nguyenthilinh.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Thị Linh
11 Nguyễn Văn Út
Điện thoại:
0271.3881185
Email: nguyenvanut.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Út
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
12 Ngô Thị Thanh Duyên
Điện thoại:
0271.3881184
Email: ngothithanhduyen.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Thị Thanh Duyên
13 Bùi Công Lực
Điện thoại:
0271.3881184
Email: buicongluc.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Công Lực
Phòng Quản lý công nghiệp
14 Lý Thị Mỹ Loan
Điện thoại:
0271.3887742
Email: lythimyloan.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lý Thị Mỹ Loan
15 Bùi Quang Minh
Điện thoại:
0271.3887742
Email: buiquangminh.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Quang Minh
Phòng Quản lý thương mại
16 Phạm Văn Tới
Điện thoại:
0271.3885325
Email: phamvantoi.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Văn Tới
Phòng Quản lý năng lượng
17 Võ Tân
Điện thoại:
0271.3870526
Email: votan.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Võ Tân
18 Tân Ngọc Phương
Điện thoại:
0271.3870526
Email: tanngocphuong.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Tân Ngọc Phương
Phòng Kỹ thuật An toàn môi trường
19 Trương Quốc Trí
Điện thoại:
0271.3881183
Email: truongquoctri.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trương Quốc Trí
Phòng Pháp chế
20 Trần Văn Huệ
Điện thoại:
0271.3885242
Email: tranvanhue.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Huệ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay788
  • Tháng hiện tại185,764
  • Tổng lượt truy cập23,206,507
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây