Hội đồng nhân dân tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:
0651.3879.450
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Tuệ Hiền
2 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:
0651.3879447
 Thường vụ Tỉnh Ủy
Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh
Trần Ngọc Trai
3 Phạm Công
Điện thoại:
0651.3879447
Tỉnh ủy viên
Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh
Phạm Công
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
4 Trương Thị Ngọc Anh
 Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh Trương Thị Ngọc Anh
5 Quách Thị Ánh
 Trưởng phòng theo dõi công tác các cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thị Ánh
UBND tỉnh Bình Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
1 Nguyễn Văn Trăm
Điện thoại:0651.3879472
Email: nguyenvantram@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Tỉnh Ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Trăm
2 Huỳnh Anh Minh
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
3 Huỳnh Thị Hằng
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Huỳnh Thị Hằng
4  Nguyễn Tiến Dũng 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Tiến Dũng 
THÀNH VIÊN UBND TỈNH
5 Nguyễn Văn Trăm
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm
6 Huỳnh Thị Hằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
7 Nguyễn Tiến Dũng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng
8 Huỳnh Anh Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
9 Phạm Thị Ánh Hoa
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa
10 Võ Sá
Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
11 Nguyễn Quốc Bình
 Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Nguyễn Quốc Bình
12 Nguyễn Thành Chương
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương
13 Trần Thắng Phúc
Giám đốc Công An tỉnh Trần Thắng Phúc
14 Trần Văn Chung
Q.Giám đốc Sở VH TTDL Trần Văn Chung
Ban Dân tộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Dân tộc
1 Nguyễn Lương Nhân
Phó Trưởng ban Nguyễn Lương Nhân
Sở Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hùng
Giám đốc Nguyễn Văn Hùng
Thanh tra tỉnh
Điện thoại:0271.3879.468
Số fax:0271.3881.758
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Giúp
Chánh thanh tra Nguyễn Văn Giúp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây