Thông tin chỉ đạo, điều hành

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

 •   23/08/2017 11:27:28 AM
 •   Đã xem: 558
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2017.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

 •   22/08/2017 05:56:20 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Trong đó, phạm vi điều chỉnh bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.
Công bố danh mục TTHC nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Công bố danh mục TTHC nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

 •   21/08/2017 11:45:54 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 18/8, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017

Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017

 •   16/08/2017 04:15:53 PM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y được Chính phủ ban hành ngày 31/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thú y trên lãnh thổ Việt Nam và người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.
Khai thác, sử dụng thông tin quy phạm pháp luật miễn phí từ Bộ pháp điển điện tử

Khai thác, sử dụng thông tin quy phạm pháp luật miễn phí từ Bộ pháp điển điện tử

 •   14/08/2017 10:39:24 PM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) vừa có văn bản giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để khai thác, sử dụng. Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có thể tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác.
Quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

 •   10/08/2017 10:18:33 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/9/2017.
56 văn bản QPPL về lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

56 văn bản QPPL về lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

 •   07/08/2017 05:46:03 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ Giao thông vận tải vừa công bố danh mục 56 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 1/7/2017).
Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu có hiệu lực từ ngày 15/8/2017

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu có hiệu lực từ ngày 15/8/2017

 •   06/08/2017 07:11:10 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu (XLNX) của các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2017. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017 và được thực hiện trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.
Viên chức hoàn thành XSNV mới xem xét tiêu chí công trình khoa học, đề tài, sáng kiến

Viên chức hoàn thành XSNV mới xem xét tiêu chí công trình khoa học, đề tài, sáng kiến

 •   04/08/2017 08:28:03 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Kể từ ngày 15/9/2017, viên chức không có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến vẫn có thể được xem xét đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung này được quy định tại Nghị định số 88 ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56 ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

 •   03/08/2017 06:05:12 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ký ban hành tại Nghị quyết số 37 ngày 19/7/2017. Chính sách này áp dụng đối với các HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX, thành viên của liên hiệp HTX; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Nghị quyết kỳ họp 4 HĐND tỉnh khóa 9

Ban hành Nghị quyết kỳ họp 4 HĐND tỉnh khóa 9

 •   31/07/2017 04:13:25 PM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 9 diễn ra trong 2 ngày (11 - 12/7/2017), các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết trình tại kỳ họp. Ngày 19/7/2017, HĐND tỉnh đã ký ban hành các nghị quyết trên.
Cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

 •   31/07/2017 03:23:09 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/7, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan triển khai cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - viết tắt “GII”) theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

 •   28/07/2017 03:04:43 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 25/7, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh.
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

 •   26/07/2017 02:34:04 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, bao gồm các hồ, đập: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih, Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng và đập dâng Tà Pao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016.
Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”

Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”

 •   13/07/2017 02:52:08 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 13/7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” tỉnh Bình Phước.
UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

 •   11/07/2017 03:22:01 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 11/7, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 9 đã chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh. Cổng TTĐT tỉnh đăng tải báo cáo trả lời một số vấn đề trọng tâm nhằm thông tin đến cử tri tỉnh nhà quan tâm được biết.
Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

 •   10/07/2017 04:04:46 PM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 923/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.
Tăng cường bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng hạ du nhà máy thủy điện

Tăng cường bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng hạ du nhà máy thủy điện

 •   07/07/2017 03:31:19 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Công thương các tỉnh, thành phố; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện tăng cường cảnh báo để bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện.
Dự thảo Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

Dự thảo Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

 •   05/07/2017 03:10:40 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 9, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua việc ban hành Nghị quyết Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập129
 • Máy chủ tìm kiếm34
 • Khách viếng thăm95
 • Hôm nay11,670
 • Tháng hiện tại539,832
 • Tổng lượt truy cập22,058,251
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây