Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Ưu đãi mới cho công chức, người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội 
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó:

- Cán bộ, công chức, viên chức; người có thu nhập thấp… được cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

- Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên và được vay với lãi suất ưu đãi.

- Để được vay với mức ưu đãi này thì hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định;

+ Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ;

+ Có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với chủ đầu tư;

+ Có giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

+ Và các điều kiện khác tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2015  và thay thế Nghị định 188/2013/NĐ-CP. 
[Trở về]