Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định Tin có hình

 (CTTĐTBP) – UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014; các luật, thông tư của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định về chất thải y tế. 

 

Theo đó, Sở Y tế phối hợp Sở TN&MT đánh giá kết quả thực hiện đề án 2038 giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch thực hiện đề án 2038 giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 đảm bảo 100% cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đặc biệt, Sở Y tế chỉ đạo tập trung đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trong các cơ sở y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở TN&MT kiểm tra, xem xét chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở y tế đã và đang đầu tư xử lý chất thải y tế.

 

Bên cạnh đó, trước ngày 30/6, Sở TN&MT hoàn thành rà soát và đánh giá tình trạng hoạt động của các lò đốt chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch thay thế các lò đốt không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế theo quy định./.
 
TT.THCB
[Trở về]