Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên nước
Chi tiết >>>
Quy hoạch tổng thể
Phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 
Chi tiết >>>
Quy hoạch cụm, Khu công nghiệp
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Tân Thanh 
Chi tiết >>>
Quy hoạch ngành - lĩnh vực
Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 
Chi tiết >>>
Thăm dò ý kiến