Văn bản TW mới
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri 

(CTTĐTBP) - Từ ngày 15/9/2017, Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến (được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 33/2017/QĐ-TTgngày 25/7/2015)...

Chi tiết >>>
Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2017 

(CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa có thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2017. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>>
Điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức 

(CTTĐTBP) - Điều kiện đào tạo sau đại học đối với viên chức (VC) được quy định như sau: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn...

Chi tiết >>>
Huy động tổng hợp các lực lượng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ 

(CTTĐTBP) - Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là ưu tiên cứu người bị nạn; thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản của người bị nạn và lực...

Chi tiết >>>
Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 

(CTTĐTBP) - Từ ngày 1/10/2017, Nghị định 94/2017/NĐ-CP (được Chính phủ ban hành ngày 10/8/2017) về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước (ĐQNN) trong hoạt động thương mại sẽ...

Chi tiết >>>