Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng Tin mới

(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng phòng hộ: Bù Đăng, Lộc Ninh, Tà Thiết và các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan tăng cường thực...

Chi tiết >>>
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 
(CTTĐTBP) - Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 
Chi tiết >>>
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, nhân tố mới 

(CTTĐTBP) - Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017. 

Chi tiết >>>
Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 

(CTTĐTBP) - Bộ Công thương vừa có chỉ thị yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung tăng cường quản...

Chi tiết >>>
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017 
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017. 
Chi tiết >>>