Thông tin chỉ đạo, điều hành
Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Tin mới
 (CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2017.
Chi tiết >>>
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

(CTTĐTBP) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Trong đó, phạm vi điều chỉnh bao gồm: Nội dung thi đua,...

Chi tiết >>>
Công bố danh mục TTHC nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

(CTTĐTBP) - Ngày 18/8, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua...

Chi tiết >>>
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017 

(CTTĐTBP) - Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y được Chính phủ ban hành ngày 31/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017, áp dụng đối...

Chi tiết >>>
Khai thác, sử dụng thông tin quy phạm pháp luật miễn phí từ Bộ pháp điển điện tử 

(CTTĐTBP) - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) vừa có văn bản giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết...

Chi tiết >>>