Thông tin chỉ đạo, điều hành
Xây dựng đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Tin mới
(CTTĐTBP) - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định việc xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai xây dựng nông thôn...
Chi tiết >>>
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
(CTTĐTBP) - Thông tư số 15 ngày 8/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2017. Thông tư này quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường...
Chi tiết >>>
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016 
(CTTĐTP) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016.
Chi tiết >>>
Đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh nền kinh tế 
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động số 107 về thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất...
Chi tiết >>>
Chăm sóc thương binh, liệt sĩ, người có công là vinh dự, là trách nhiệm 

 (CTTĐTBP) - Ngày 25/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 23 về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Chi tiết >>>