Thông tin chỉ đạo, điều hành
Bình ổn thị trường dịp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017 
(CTTĐTBP) - Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 21/6 đến ngày 24/6 tại 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Cùng một thời điểm, số lượng thí sinh và phụ huynh...
Chi tiết >>>
Ưu tiên đầu tư lưới điện nông thôn cho các xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 

(CTTĐTBP) - Bộ Công thương vừa đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Công thương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty Điện lực tỉnh, Ban điều phối Nông thôn mới (NTM) của tỉnh và các...

Chi tiết >>>
Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 

(CTTĐTBP) - Ngày 19/4, UBND tỉnh đã ban hành thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) năm 2017. 

Chi tiết >>>
Quy định tạm thời khoảng cách xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su 
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản quy định tạm thời về khoảng cách xây dựng các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh.  
Chi tiết >>>
Tuyên truyền mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

(CTTĐTBP) - Trong thời gian 5 năm (2016-2020), tất cả các huyện, thị xã ưu tiên tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ở khu vực nông...

Chi tiết >>>