Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giải quyết thông tin đường dây nóng theo đúng quy định Tin mới
(CTTĐTBP) – Trong 9 tháng năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã đảm bảo việc trực, tiếp nhận, tham mưu xử lý tin đường dây nóng (ĐDN) 24/24 giờ các ngày trong tuần.
Chi tiết >>>
Chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam 

 (CTTĐTBP) - Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 có...

Chi tiết >>>
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng trên gia súc 
(CTTĐTBP) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND các cấp và các ban, ngành liên...
Chi tiết >>>
Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh 

(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Quy chế 39).

Chi tiết >>>
Hoạt động vui tết trung thu thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, tránh hình thức phô trương 
(CTTĐTBP) - Ngày 2/10, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã quan tâm bố trí ngân sách nhà nước cũng như huy động kinh phí, nguồn lực từ các tổ chức,...
Chi tiết >>>