Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thẩm quyền xét xử của các Tòa án chuyên trách 
 Ngày 21/01/2016, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, thẩm quyền của các Tòa chuyên trách như sau:

- Tòa hình sự xét xử các vụ án hình sự, trừ các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên (Xem thêm tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này).

- Tòa dân sự giải quyết các vụ việc dân sự; giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản, lao động, hành chính trong trường hợp tại Tòa án đó không tổ chức Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính.

- Tòa kinh tế giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản.

- Tòa hành chính giải quyết các vụ án hành chính.

- Tòa lao động giải quyết các vụ việc lao động.

- Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết các vụ việc theo Khoản 6 Điều 3 của Thông tư này.

- Tòa xử lý hành chính xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, trừ những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Thông tư 01/2016/TT-CA có hiệu lực từ ngày 11/3/2016.
[Trở về]