Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn về an toàn bức xạ trong công nghiệp, y tế 

(CTTĐTBP) - Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ (ATBX) hạt nhân và Ứng phó sự cố thuộc Cục ATBX và Hạt nhân (Bộ KH&CN) vừa tổ chức 2 lớp tập huấn về ATBX trong công nghiệp, y tế cho 40 học viên là người phụ trách an toàn và 30 học viên là nhân viên bức xạ từ các cơ sở y tế, các tổ chức có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh. 

 
Trong đợt tập huấn này, các học viên được trang bị đầy đủ các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về bức xạ, hạt nhân, tương tác của bức xạ ion hoá với vật chất, các đại lượng và đơn vị đo lường bức xạ, hiệu ứng sinh học và cách bảo vệ. Đồng thời, học viên được báo cáo viên của Cục ATBX và Hạt nhân phổ biến các quy định mới của pháp luật ATBX, trọng tâm là Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ KH&CN và Bộ Y tế quy định về bảo đảm ATBX trong y tế; Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 của Bộ KH&CN về sửa đổi và bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN về hướng dẫn bảo đảm nguồn an ninh phóng xạ, Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 8/11/2012 quy định về kiểm soát và bảo đảm ATBX trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.
 
Kết thúc lớp tập huấn, học viên làm bài kiểm tra cuối khóa, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản về ATBX do Cục ATBX và Hạt nhân cấp./.
 

Thanh Liêm 

[Trở về]