Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp 

 (CTTĐTBP) – UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC).

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động BHĐC theo quy định tại Nghị định số 42 ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC. Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường chủ động tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động BHĐC. Phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý hoạt động BHĐC nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động BHĐC trên địa bàn, kịp thời thông tin về Sở Công thương những trường hợp có nghi vấn về BHĐC trá hình để phối hợp xử lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHĐC và những thủ đoạn lợi dụng BHĐC để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ./.
 
TT.THCB
[Trở về]