Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về tổ chức hội nghị cử tri 
 Uỷ ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri. 

Theo đó, hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức hội nghị cử tri tại nơi cư trú như sau: 

- Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, tổ dân phố không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn.

- Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị.

- Thành phần dự hội nghị do Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để mời cử tri đến dự.

- Số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nơi có dưới một trăm cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự. 

Nơi có từ một trăm cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là năm mươi lăm cử tri tham dự.

Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 có hiệu lực từ ngày 18/01/2016.
[Trở về]