Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập 
 Từ ngày 03/11/2015, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (THCS) công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.


Theo đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS trong các trường THCS công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

- Giáo viên THCS hạng I - Mã số: V.07.04.10.

- Giáo viên THCS hạng II - Mã số: V.07.04.11.

- Giáo viên THCS hạng III - Mã số: V.07.04.12.

Các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quy định về bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch này.


Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên THCS trong các trường THCS công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các trường THCS ngoài công lập có thể vận dụng quy định này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên THCS.

[Trở về]