Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET 
 Ngày 20/10/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

- Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31/12/2016.

- Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31/12/2020.

Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi trên, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định mỗi người được cấp 01 giấy phép lái xe bằng vật liệu PET không thời hạn (A1, A2, A3) và 01 giấy phép lái xe bằng vật liệu PET có thời hạn (hạng A4, B1, B2, C, D, E và F).

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và bãi bỏ các văn bản sau: Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT; Thông tư 35/2010/TT-BGTVT, 46/2012/TT-BGTVT, 38/2013/TT-BGTVT, 48/2014/TT-BGTVT, 67/2014/TT-BGTVT, 87/2014/TT-BGTVT, 30/2015/TT-BGTVT.
[Trở về]