Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Lịch tiếp công dân
 Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp công dân cụ thể như sau

Tháng/tuần
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng 1
TT.Tỉnh ủy
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 2
Đoàn ĐBQH
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 3
TT.Tỉnh ủy
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 4
Đoàn ĐBQH
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 5
TT.Tỉnh ủy
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 6
Đoàn ĐBQH
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 7
TT.Tỉnh ủy
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 8
Đoàn ĐBQH
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 9
TT.Tỉnh ủy
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 10
Đoàn ĐBQH
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 11
TT.Tỉnh ủy
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Tháng 12
Đoàn ĐBQH
UBND tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
[Trở về]
Thăm dò ý kiến