Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Kim ngạch hàng hóa xuất - nhập khẩu tháng 10/2016 đều tăng so cùng kỳ 
(CTTĐTBP) – Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tháng 10/2016 tăng 9,66 và 22,48% so tháng 9/2016; tăng 23,00 và 7,75% so cùng kỳ năm 2015.

 

Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2016 (theo số liệu của Cục Thống kê).

 

Theo số liệu của Cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2016 ước thực hiện 139.749 ngàn USD, tăng 9,66% so với tháng trước và tăng 23,00% so cùng kỳ năm 2015. Còn kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước thực hiện 32.050 ngàn USD, tăng 22,48% so với tháng 9/2016 và tăng 7,75% so cùng kỳ năm 2015.

 
Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, khu vực kinh tế nhà nước ước thực hiện 4.531 ngàn USD, tăng 14,45% so tháng trước, tăng 336,51% so cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế tư nhân đạt 100.044 ngàn USD, tăng 5,90% và tăng 39,17%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước 35.174 ngàn USD, tăng 21,23% so tháng trước và giảm 13,56% so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong tổng kim ngạch nhập khẩu, khu vực kinh tế tư nhân ước 10.912 ngàn USD, giảm 8,28% so tháng trước và giảm 23,61% so cùng kỳ năm 2015. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước 21.138 ngàn USD, tăng 48,12% so tháng 9/2016 và tăng 36,71% so cùng kỳ năm 2015.
 
Cộng dồn 10 tháng của năm 2016, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.028.023 ngàn USD, tăng 20,86% so cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước thực hiện 262.837 ngàn USD, tăng 13,76% so với cùng kỳ năm 2015.
 
Hạt điều, mủ cao su xuất khẩu tăng về lượng và giá trị
 
Trong tháng 10/2016, hạt điều nhân ước thực hiện 6.097 tấn (51.540 ngàn USD), tăng 0,20% về lượng và tăng 3,21% về giá trị so tháng 9/2016; tăng 32,89% về lượng và tăng 51,04% về giá trị so cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng so tháng trước và so cùng kỳ là do số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất xuất khẩu, thị trường xuất khẩu và đơn giá xuất khẩu của mặt hàng này đều tăng.
 
Một tín hiệu vui nữa, mủ cao su thành phẩm ước thực hiện trong tháng đạt 13.475 tấn (21.455 ngàn USD), tăng 5,18% về lượng và tăng 18,01% về giá trị so tháng 9/2016; tăng 12,71% về lượng và tăng 11,03% về giá trị so cùng kỳ năm 2015.
 
Cục Thống kê đánh giá: Nguyên nhân giá trị xuất khẩu mặt hàng mủ cao su thành phẩm tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ là do giá mủ tăng, nên các doanh nghiệp tăng lượng hàng xuất khẩu. Cụ thể là giá cao su thành phẩm bình quân tháng 10/2016 ước đạt 1.554 USD/tấn, tăng 161 USD/tấn so cùng kỳ năm 2015./.
 
Thanh Phương
[Trở về]