Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan Nhà nước 
 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước…

Theo đó, việc thay thế xe ô tô quy định tại Điều 8 Quyết định 32/2015/QĐ-TTg được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Xe ô tô đã sử dụng vượt quá thời gian 15 năm mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành.

- Xe ô tô đã sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành.

- Xe ô tô đã được cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án khác quản lý, sử dụng.

Thông tư 159/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/11/2015 và thay thế các Thông tư 103/2007/TT-BTC và 06/2011/TT-BTC.
[Trở về]