Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ phụ nữ DTTS nghèo sinh con đúng chính sách dân số 

 (CTTĐTBP) - Ngày 31/5, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh lập, tổng hợp dự toán thực hiện chính sách hỗ trợ; hướng dẫn sử dụng, cấp phát, thanh quyết toán, thu hồi kinh phí khi đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ vi phạm cam kết. Bên cạnh đó, xác minh các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách và tổ chức cấp phát theo quy định; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ và tuyên truyền phổ biến cho chị em thực hiện đúng cam kết không sinh thêm con trái chính sách dân số hoặc vi phạm chính sách hỗ trợ một lần.

 

Trước đó ngày 15/4/2016, liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 07 quy định chi tiết Nghị định số 39 ngày 27/4/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Thông tư hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi bảo đảm xã hội theo phân cấp ngân sách hiện hành./.
 
TT.THCB
[Trở về]