Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ người dân di cư ổn định cuộc sống 

 (CTTĐTBP) - Triển khai thực hiện “Đề án tổng thể đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

 

Trong kế hoạch này, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu trợ giúp cho người dân di cư tự do từ Campuchia về tỉnh không bị đói, có nơi ở và bảo đảm các nhu cầu, điều kiện sống tối thiểu. Hỗ trợ các điều kiện cần thiết về đất ở, vốn sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm để người dân tham gia phát triển sản xuất ổn định cuộc sống; đồng thời hỗ trợ đảm bảo các điều kiện về y tế, giáo dục.

 

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ thực hiện các nội dung, giải pháp hỗ trợ nhà ở, đất ở, giải quyết việc làm, học nghề, giáo dục… cho các hộ dân di cư tự do từ Campuchia về nước gặp khó khăn, với tổng kinh phí ước thực hiện trên 14,5 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng hỗ trợ chi phí học tập, giảm học phí cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên là người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về tỉnh mà chưa nhập quốc tịch, chưa đăng ký hộ khẩu nhưng sinh sống tại địa phương thuộc địa bàn tỉnh quản lý. Đồng thời, dự kiến sẽ hỗ trợ 1.047 người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về nước gặp khó khăn mà chưa nhập quốc tịch, chưa đăng ký hộ khẩu nhưng sinh sống tại tỉnh được mua bảo hiểm y tế.
 
Để kế hoạch hỗ trợ được triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã thực hiện điều tra, rà soát, phân loại đối tượng, lập kế hoạch trợ giúp cụ thể. Bên cạnh đó, triển khai mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân di cư tự do hiểu đúng chính sách, pháp luật của Việt Nam nhằm hạn chế và giảm dần tình trạng di cư tự do, góp phần giữ vững ổn định xã hội.
 
Được biết, tính đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có 345 hộ với 1.472 khẩu dân di cư tự do từ Campuchia về nước đang sinh sống tại tỉnh và chưa nhập quốc tịch, chưa đăng ký hộ khẩu, cần được hỗ trợ./.
TT.THCB
 
[Trở về]