Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Hiệu quả áp dụng ISO hành chính công tại huyện Đồng Phú Tin có hình
(CTTĐTBP) - UBND huyện Đồng Phú cho biết việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 9001:2008) trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện trong năm qua đạt nhiều kết quả khả quan. Áp dụng ISO hành chính công đã tạo môi trường làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã được xây dựng.

Bộ phận một cửa điện tử được triển khai xây dựng tại UBND các huyện, thị xã cũng góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương.

 

Việc tổ chức, thu thập, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên và hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Thông qua áp dụng ISO hành chính công, lãnh đạo UBND huyện điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc; được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ; được làm việc trong môi trường khoa học, đánh giá chính xác năng lực chuyên môn nên tinh thần, trách nhiệm được nâng lên.
 
Đặc biệt, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO làm giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức cho tổ chức, công dân. Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý thống nhất và niêm yết công khai, minh bạch. Người dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả đúng hẹn. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, tạo lòng tin và sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
 
Hiện nay, có 7/13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đồng Phú được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường công nhận tại quyết định số 1136 ngày 12/7/2010. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường đã cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho UBND huyện Đồng Phú đối với 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 7 cơ quan chuyên môn. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở rộng phạm vi áp dụng theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và sẽ ban hành quyết định công bố mở rộng phạm vi áp dụng ISO hành chính công vào cuối năm nay./.
Thế Sơn

[Trở về]