Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
HĐND tỉnh khóa 8 đã ban hành 176 nghị quyết về phát triển KT-XH địa phương 
 (CTTĐTBP) – Sáng nay (8/4), tại hội trường tỉnh, HĐND tỉnh khóa 8 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2011-2016) với sự tham gia của 57 đại biểu HĐND tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh thường xuyên giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Báo cáo tóm tắt về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết: 5 năm qua, HĐND tỉnh luôn duy trì và phát huy tốt mối quan hệ công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát tại địa phương, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, tạo xu hướng phát triển ổn định.
 
HĐND tỉnh đã tổ chức 155 đợt giám sát
 
Chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa 8 ngày càng được nâng cao. Kỳ họp luôn tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy được trí tuệ tập thể khi thảo luận và biểu quyết. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 15 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp bất thường). HĐND tỉnh đã ban hành 176 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung nghị quyết mang tính chiến lược như: Nghị quyết quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2015 - 2020, nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính...
 
Các nghị quyết luôn đảm bảo cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nghị quyết của cấp ủy Đảng; sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao; tạo sự chuyển biến tích cực ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và được UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức được 155 đợt giám sát, tập trung trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp; tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã. Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
 
Kết quả, hầu hết các kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan chịu sự giám sát quan tâm thực hiện đúng quy định. Đối với những vấn đề qua giám sát chưa giải quyết kịp thời, hoặc cơ quan chịu sự giám sát thực hiện chưa đạt yêu cầu thì sẽ xem xét đề nghị chất vấn hoặc tiến hành tái giám sát.
 
Đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri đạt trên 90%
 
Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cho
Tại kỳ họp sáng nay, 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã tán thành biểu quyết thông qua 2 nghị quyết do UBND tỉnh trình. Đó là, Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết về việc thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo đúng thời gian quy định. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã mời lãnh đạo các sở, ngành có liên quan cùng tham gia theo yêu cầu của tổ trưởng tổ đại biểu để trực tiếp giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm.
 
Việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về Quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh là cơ sở giúp đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt hơn hoạt động tiếp xúc cử tri, đồng thời quy định rõ về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Nghị quyết về Quy chế này cũng đã giúp hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; chất lượng tiếp xúc cử tri được nâng lên và đi vào thực chất; tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri đạt trên 90%.
 
Sau tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh kịp thời tổng hợp chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh để yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, trả lời theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chức năng trả lời.
 
Song song đó, công tác tiếp công dân được Thường trực HĐND tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên và tham gia tại trụ sở tiếp công dân theo lịch của lãnh đạo tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia 61 đợt tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Ngoài ra, vào tất cả các ngày trong tuần, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh đều tiếp công dân tại trụ sở làm việc khi có công dân đến. Các đơn, thư đều được Thường trực HĐND tỉnh xử lý theo đúng quy định./.
 
 

Nhật Phong

[Trở về]