Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT 
 
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất gia dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 01/03/2016.

Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh áp dụng từ ngày 01/3/2016 đến hết ngày 30/6/2016 được quy định  như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I : 20.000 đồng.

- Bệnh viện hạng II: 15.000 đồng.

- Bệnh viện hạng III: 10.000 đồng.

- Bệnh viện hạng IV: 7.000 đồng.

- Hội chẩn để xác định ca bệnh khó: 200.000 đồng.

Trường hợp Hội chẩn để xác định ca bệnh khó chỉ áp dụng khi mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được thanh toán là một lần khám bệnh.

Xem chi tiết tại Phụ lục I Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
[Trở về]