Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Đồng Xoài triển khai đo chỉnh lý bản đồ địa chính 

(CTTĐTBP) - Từ tháng 3/2017, thị xã Đồng Xoài tiến hành đo vẽ chính quy toàn bộ diện tích đất do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang quản lý sử dụng tại 8 phường, xã.  

 
Ngày 9/6/2016, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định 1338 về thiết kế kỹ thuật - dự toán đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Theo đó, việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và các nội dung khác quy định tại Quyết định trên sẽ do Xí nghiệp trắc địa Bản đồ 305 thuộc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam đảm nhiệm. Đây cũng là đơn vị đã thực hiện đo vẽ chính quy cho thị xã Đồng Xoài từ năm 1997.
 
Nội dung và phạm vi thực hiện đo đạc chỉnh lý gồm: Đo vẽ mới bản đồ địa chính tại các khu vực chưa đo vẽ bản đồ địa chính; khu vực trước đây đã có bản đồ địa chính (đo vẽ từ năm 1997) nay thực hiện quy hoạch sử dụng đất hình thành các trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp… Bên cạnh đó, đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính tại các khu vực có biến động về sử dụng đất, đồng thời xây dựng cơ sở dự liệu địa chính đối với tất cả các phường, xã trên địa bàn thị xã.
 
Thời gian thực hiện như sau: Bắt đầu đo vẽ bản đồ địa chính từ tháng 3/2017; tháng 7/2017 sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu, sửa chữa và hoàn thành đo vẽ; từ tháng 8 đến tháng 10/2017 đăng ký đất đai; từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018 xét duyệt thẩm định hồ sơ đăng ký. Đến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
 
Tổng kinh phí thực hiện là gần 35 tỷ đồng, trong đó 10% thu từ tiền sử dụng đất, 90% số tiền còn lại do ngân sách trung ương cấp (70%) và ngân sách đối ứng của tỉnh (30%)./.
 

Kim Phụng 

[Trở về]