Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm trong Công an nhân dân 
 Bộ Công an đã ban hành Thông tư 45/2015/TT-BCA quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân.


Theo đó, các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm bao gồm:

- Thứ trưởng.

- Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng và tương đương.

- Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ và thuộc Tổng cục.

- Giám đốc, Phó Giám đốc Công an và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trường hợp cán bộ mới được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trong năm lấy phiếu thì không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm (bằng hình thức bỏ phiếu kín) được thực hiện định kỳ vào giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bô và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch…

Thông tư 45/2015/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/11/2015 và thay thế Thông tư 38/2013/TT-BCA.

[Trở về]