Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 

 (CTTĐTBP) – Ngày 15/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

 

Phấn đấu đến năm 2020 nâng tuổi thọ bình quân của người DTTS lên 73 tuổi. Ảnh: Báo Nhân Dân cuối tuần.

 

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các DTTS về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các DTTS có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung của quốc gia. Nghị quyết ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người DTTS và lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia và vùng đồng bào DTTS.

 

Trong Nghị quyết, Chính phủ đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về nâng cao thể lực, phát triển trí lực, nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS. Đáng chú ý là một số chỉ tiêu: Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người DTTS đến năm 2020 xuống 25%o, năm 2030 là 14%o; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn 29% và năm 2030 xuống 19%; đến năm 2020 có ít nhất 25% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 75% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; phấn đấu đến năm 2020, số sinh viên người DTTS (đại học, cao đẳng) đạt từ 130 đến 150 sinh viên/vạn dân (người DTTS)…
 
Nghị quyết số 52 cũng đưa ra 3 nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế - chăm sóc và nâng cao sức khỏe, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Trong Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực và các chính sách hiện hành. Trong đó, lưu ý tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết việc làm để phát triển nguồn nhân lực các DTTS của địa phương. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết để báo cáo Chính phủ./.
 
TT.THCB
[Trở về]