Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Danh sách đề tài khoa học
 Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2017 

  DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

stt
Tên dự án
1
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trên Truyền hình và Truyền thanh cơ sở
2


Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Bình Phước 

3 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư hại hoa và quả cây điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
4 Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo sau bioga bằng phương pháp lọc màng sinh học (MBR) sử dụng năng lượng tuần hoàn 
5 Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh 
6 Đánh giả ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
7 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cơ quan chủ trì : Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước 
8 Xây dựng mô hình toán số 3 chiều và phần mềm dự báo phát tán chất ô nhiễm từ các sự cố hóa chất làm cơ sở phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cơ quan chủ trì : Sở Công thương tỉnh Bình Phước

 

[Trở về]
VĂN BẢN MỚI
Thăm dò ý kiến