Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Chương trình nông thôn mới
Ưu tiên đầu tư lưới điện nông thôn cho các xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 

(CTTĐTBP) - Bộ Công thương vừa đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Công thương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty Điện lực tỉnh, Ban điều phối Nông thôn mới (NTM) của tỉnh và các...

Chi tiết >>>
Tuyên truyền mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

(CTTĐTBP) - Trong thời gian 5 năm (2016-2020), tất cả các huyện, thị xã ưu tiên tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ở khu vực nông...

Chi tiết >>>
Chương trình nông thôn mới có sự chuyển biến rõ rệt 
(CTTĐTBP) – Xây dựng nông thôn mới (NTM) được Đảng, nhà nước quan tâm, nhân dân đồng thuận và cả hệ thống chính trị tích cực triển khai thực hiện.
Chi tiết >>>
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 

(CTTĐTBP) - Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết >>>
Phát động cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới” 

 (CTTĐTBP) - Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa thông báo nội dung, thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về NTM” do Văn phòng điều phối NTM trung ương phát động.

Chi tiết >>>
VĂN BẢN MỚI
Thăm dò ý kiến