Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika gây ra 

 (CTTĐTBP) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp chuyên nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương phòng chống dịch bệnh do virus Zika gây ra.

 

Theo đó, cần chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện vệ sinh cá nhân, môi trường; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn tập thể. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế địa phương khi phát hiện trẻ em, học sinh, sinh viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời./.

 

TT.THCB
[Trở về]