Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Cảnh sát giao thông có quyền xử phạt tại chỗ 
 Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 01/2016/TT-BCA  quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, Cảnh sát giao thông đường bộ có thể ra quyết định xử phạt tại chỗ hoặc ngay trong thời gian thực hiện ca tuần tra, kiểm soát đối với một trong hai trường hợp sau:

- Đối với vi phạm mà không phải lập biên bản vi phạm hành chính.

- Vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cán bộ tuần tra, kiểm soát và không cần phải điều tra xác minh.

Thông tư 01/2016/TT-BCA thay thế cho Thông tư 65/2012/TT-BCA.
[Trở về]