Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Bình Long: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tin có hình

 (CTTĐTBP) - Ngày 27/8, Ban chỉ đạo CNTT thị xã Bình Long đã tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn thị xã.

 

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tham gia hội nghị tập huấn.


Trong thời gian 1 ngày, các học viên được cán bộ của Trung tâm Tin học – Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) truyền dạy các kỹ năng về xử lý văn bản đến, phát hành hành văn bản đi; cách vào sổ, in sổ, tìm kiếm, gửi văn bản; thống kê, phân loại văn bản...

 
Thông qua hội nghị này nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức trong việc xử lý văn bản; phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt được các chỉ tiêu: 100% phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường ứng dụng đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong việc gửi, nhận văn bản; 100% các cơ chuyên môn trực thuộc UBND thị xã thực hiện thành thạo việc trao đổi thông tin qua mạng. Qua đó, giúp cho lãnh đạo và toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thị xã hiểu rõ vai trò, ứng dụng của CNTT trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính phủ điện tử./.
 
Văn Tâm 

 

 
[Trở về]