Bà mẹ Việt Nam A.H
 Bản in     Gởi bài viết  Danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Bình Long

Tên

Năm sinh

Trú Quán

Số con liệt sỹ

Đỗ Thị Chắc 1912 Thanh Bình BL Lê Văn Hai
Lê Văn Mộc
Lê Văn Bảy
Đinh Thị Xuyến 1917 Thanh Lương BL Đoàn Thị Cúc
Đoàn Đắc Vinh
Đoàn Đắc Phương
Nguyễn Thị Chánh 1919 Thanh An BL Nguyễn Văn Thành
Triệu Thị Vui 1920 An Lộc BL Vũ Đức Hạnh
Vũ Văn Hiến
Vũ Thiện Thuật
Vũ Hồng Phong
Đặng Thị Kiều 1912 Tân Khai BL Nguyễn Út Chính
Võ Thị Ích 1923 An Lộc BL Lưu Văn Sang
Lưu Văn Đực
Lưu Thị Huỳnh Hoa
Thị Đanh (Tâm) 1912 Phước An BL Điểu Lâm Tước
Điểu Phúc
Điểu Cúc
Nguyễn Thị Triên 1915 Bình Thắng BL Đào Ngọc Bích
Đào Ngọc Dung
Đào Trung Sơn
Nguyễn Thị Miên 1920 An Lộc BL Đỗ Văn Bá
[Trở về]