Thông báo
Văn bản TW mới
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Anh Hùng LLVT
 Bản in     Gởi bài viết  
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

STT
Họ và tên
Ngày tuyên dương
Đơn vị
Ghi chú
1
Đoàn Văn Thái
20-12-1969
Bộ đội địa phương Thủ Dầu Một
 
2
Đoàn Đức Thái
15-1-1976
Trung đoàn 271
Liệt sĩ
3
Lê Văn Tính
6-1-1978
Huyện đội Bình Long
 
4
Điểu Ong
6-11-1978
Huyện đội Bù Đăng
Liệt sĩ
5
Dương Đức Thùng
25-1-1983
Đơn vị chủ lực
 
6
Lê Văn A
20-12-1994
Huyện đội Phước Long
 
7
Đinh La Cầu
28-4-2000
Tỉnh đội Bình Long
Liệt sĩ
8
Nguyễn Văn Tôn
28-4-2000
Đại đội 75 đặc công, tỉnh Bình Long
Liệt sĩ
9
Trần Văn Luận
28-4-2000
Huyện đội Chơn Thành
Liệt sĩ
10
Hồ Thiện Nhân
23-2-2010
Tỉnh đội Phước Long
Liệt sĩ
Nguồn: Cuốn Lịch sử LLVT nhân dân tỉnh Bình Phước (1945-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Cổng thông tin điện tử tỉnh

 

 

[Trở về]
VĂN BẢN MỚI
Thăm dò ý kiến