Danh sách bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Bù Đăng

Tên Năm sinh Số con liệt sỹ
Đỗ Thị Hỗ 1920 Ngô Nguyên